Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Rozpoczynający działalność w przyszłym roku program europejski o nazwie "Kapitał ludzki" przyniesie większe pole manewru i umożliwi dalsze, skuteczniejsze podmoszenie kwalifikacji. Fundusz ten należy do jednego filaru z czterech funduszy, których głównym celem strategicznym jest jak najefektywniejsze zmniejszanie różnic pomiędzy: starymi i nowymi członkami EU. Podczas ostatnich dwóch lat członkowstwa Polski w strukturach Unii Europejskiej największą popularnością cieszyły się kursy podnoszące umiejętności lingwistyczne i informatyczne  w ramach programu należącego do EFS. Należy jednak pamiętać, że istnieje cała gama innych ciekawych  szkoleń począwszy od specjalistycznych kursów przyuczających do wykonywania zawodu aż po kursy przeznaczone wyłącznie dla ludzi z wyższym wykształceniem i wysoką pozycją zawodową.  Oprócz podnoszenia kwalifikacji wiele dostępnych w ramach programu kursów ma za zadanie przystosowanie uczestników do pracy w nowych zawodach, szczególnie w pomocy osobom odchodzącym z rolnictwa i zagrożonym utratą pracy. Istnieją również szkolenia skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych organizowanych przez powiatowe urzędy pracy (i w nich właśnie znajdziećie Państwo wiecęj informacji na ten temat).  Większość kursów na sezon 2006/2007 jest już w trakcie, a rekrutacja została zamknięta. Nie należy sie jednak załamywać, ponieważ w przyszłym roku odbędą się nowe edycje szkoleń. Z pewnością pojawią się nowe programy szkoleniowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a z roku na rok będzie ich coraz więcej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo  na stronie: www. efs.gov.pl