Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości rozwoju zarówno pracownikom, jak też młodym przedsiębiorcom, którzy w ten sposób zyskali szansę zaistnienia na rynku europejskim. Jeżeli zdecydujemy się otworzyć własną firmę na terenie Unii Europejskiej będziemy musieli dopełnić wielu formalności, w większości zbliżonych do procesu polskiego. Założenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wypełnienia mnóstwa dokumentów uzyskania poszczególnych pozwoleń. Konieczna jest znajomość prawa przedsiębiorstwo, bowiem musi być założone zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju a ponadto zgodnie z przepisami unijnymi. Zakładając firmę, należy liczyć się z koniecznością załatwiania wielu spraw w urzędach, a tam jak wiadomo, biegła znajomość języka jest niezbędna. Wszystkie formalności załatwiane są przez przedsiębiorcę. Dodatkowo przedsiębiorca ma prawo stosować obowiązujące w jego kraju ojczystym, przepisy dotyczące prowadzenia działalności. Kto może założyć firmę w UE? Założycielami firmy w krajach UE i EOG może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Dla osoby fizycznej założenie firmy oznacza pracę na zasadzie samo zatrudnienia, bez prawa do poszukiwania zatrudnienia na terenie kraju, w którym prowadzona jest działalność. Z kolei przedsiębiorstwo polskie może zakładać spółki - córki, które będą podległe spółce - matce, mającej siedzibę na terenie RP, przedstawicielstwa oraz oddziały. Zatrudnianie pracowników Obcokrajowiec prowadzący przedsiębiorstwo na terenie jednego z krajów UE zatrudniając pracowników z kraju macierzystego ograniczony jest tylko do tzw. personelu kluczowego, czyli kadry zarządzającej oraz osób z nietypowymi kwalifikacjami bądź umiejętnościami. Personel kluczowy zatrudniany za granicą powinien przynajmniej przez rok być zatrudniony przez firmę macierzystą w kraju pochodzenia przed jego oddelegowaniem na zagraniczną placówkę.Pozostali pracownicy zgodnie z prawem powinni pochodzić z krajów UE, którzy zatrudniani są na zasadach określonych przez państwo, w którym prowadzona jest działalność. Pracownicy ci mają prawo pobytu i pracy w tym kraju, tylko przez okres zatrudnienia.Formalności Podczas zakładania firmy w innym kraju wypełnia się najczęściej szereg formularzy, podań. Dokumenty zazwyczaj wymagane to: paszport,  akt urodzenia, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zameldowaniu bądź umowa najmu mieszkania. Przydatne jest również napisanie statutu firmy oraz biznes planu, bowiem w niektórych krajach są to dokumenty wymagane podczas rejestracji. Założenie firmy daje prawo do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych (zasiłek chorobowy, macierzyński, z tytułu wypadków przy pracy, świadczenia rodzinne, emerytury i renty). Jednakże świadczenia społeczne nie obejmują systemu pomocy społecznej, do korzystania z tej instytucji mają prawo jedynie obywatele danego państwa. W momencie założenia firmy przez obcokrajowca również jego najbliżsi zyskują prawo przebywania na terytorium danego kraju, poszukiwania w nim pracy i korzystania z ubezpieczeń społecznych.Rozliczenia podatków Wybierając kraj do prowadzenia działalności gospodarczej, warto wcześniej zapoznać się z systemem podatkowym obowiązującym w tym kraju. Niektóre z państw europejskich mają bardzo korzystny system podatkowy, sprzyjający rozwojowi przedsiębiorstw, niektóre jednakże nie dość, że mają bardzo wysokie progi podatkowe, to dodatkowo procedurę zakładania przedsiębiorstwa komplikują w maksymalny sposób. Za raj podatkowy uważana jest Holandia. Powodzeniem cieszy się także Irlandia, gdyż jest to kraj cechujący się szybkim rozwojem ekonomicznym oraz niskimi podatkami. Regulacje prawne Zakładając firmę w krajach UE przedsiębiorca może prowadzić niemalże każdy rodzaj działalności, jednakże niektóre kraje nałożyły ograniczenia odnośnie pewnych zawodów i branż. Wyłączone zostały takie branże, jak: lotnicze usługi transportowe, żegluga przybrzeżna, morska oraz śródlądowa. Podobnie jest z działalnością związaną ze sprawowaniem funkcji publicznych; obcokrajowcy nie mogą sprawować funkcji publicznych w wojskowości, policji, służbie cywilnej oraz w sądownictwie. Dodatkowo każde z państw ma możliwość tworzyć ograniczenia w zakładaniu przedsiębiorstw przez obcokrajowców ze względu na politykę społeczną realizowaną przez dany kraj. Dla przykładu w Niemczech zawód rzemieślnika jest reglamentowany.Forma prawna przedsiębiorstwa w krajach UE Każdy z krajów UE ma odrębne uregulowania odnośnie statutu spółki, jej formy prawnej oraz zasad organizowania i zakładania przedsiębiorstwa (wysokość wkładu wspólników, rodzaj i zakres odpowiedzialności, itd.). Dlatego też warto zapoznać się wcześniej z charakterystyką spółek w poszczególnych krajach i wybrać najbardziej odpowiadającą opcję. Spółka europejska Spółka europejska jest nową formą prowadzenia działalności, będzie ona funkcjonowała na całym terytorium UE, podlegając jednolitemu prawu wspólnotowemu. Taka forma prowadzenia działalności ma przyczynić się do sprawnego funkcjonowania Jednolitego Rynku Wewnętrznego dzięki wyeliminowaniu barier związanych z systemami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach. Spółka europejska działałaby na terenie całej UE, w każdym państwie podlegając temu samemu prawu. Rejestracja spółki odbywa się w państwie, w którym ma swoją główną siedzibę. W momencie zarejestrowania spółki, zyskuje ona prawo prowadzenia działalności na terenie każdego z państw UE. Spółka europejska ma działać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju rejestracji oraz zgodnie z postanowieniami unijnymi, odnoszącymi się do prowadzenia działalności. Wymóg ten może utrudniać jej funkcjonowanie, jednakże sama procedura założenia tego typu spółki jest dużo łatwiejsza niż w przypadku zakładania przedsiębiorstwa na terenie innego kraju. Do założenia spółki europejskiej konieczny jest kapitał zakładowy i tu niestety mogą pojawić się problemy, bowiem jest to spora suma - co najmniej 120 tys. euro.