Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:   8 tygodni w wypadku rezygnacji  z wychowywania dziecka 16 tygodni przy pierwszym porodzie, 18 tygodni przy każdym następnym porodzie, 18 tygodni przy pierwszym porodzie, jeśli pracownica wychowuje już dziecko przysposobione lub przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.   Przy pierwszym porodzie mamie przysługuje 16 tygodni urlopu macierzyńskiego chyba, że dana mama jest już rodziną zastępczą dla innego dziecka lub wychowuje dziecko przysposobione, w tym wypadku należy jej się 18 tygodni już przy pierwszym porodzie. Jeśli zaś urodzi bliźniaki lub trojaczki należy jej się 26 tygodni ?wypoczynku?. Jeśli jednak nasza mama zdecyduje się na skutek różnych kolei życiowych oddać dziecko do przysposobienia lub domu małego dziecka nie przysługuje jej prawo do urlopu przypadającego po oddaniu dziecka, zachowa jednak prawo do 8 tygodniowego urlopu macierzyńskiego niezbędnego zdaniem pracodawcy do regeneracji po porodzie.  Innymi słowy, jeśli zdecyduje się oddać dziecko po upływie 8 tygodni z dniem oddania dziecka kończy się jej urlop wychowawczy, jeśli jednak odda dziecko zaraz po porodzie lub przed upływem 8 tygodni zachowuje prawo do 8 tygodni urlopu. W przypadku rodzin, które zdecydują się przysposobić dziecko i złożą w tej sprawie wniosek do sadu rodzinnego lub chcecie wychowywać dziecko jako rodzina zastępcza[2] jedno z rodziców może wystąpić do pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego. Przysługuje mu urlop w wymiarze 16 tygodni, niestety tylko do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. W wypadku przyjęcia dziecka poniżej 1 roku życia urlop ten nie może być krótszy niż 8 tygodni.   Jeśli więc rodzina wystąpi o adoptowanie malucha, który będzie miał już 9 miesięcy będziecie z urlopu macierzyńskiego mogli skorzystać tylko do czasu jego 1. urodzin, jeśli zaś wasze dziecko w chwili przyjęcia miało 11 miesięcy przysługuje wam 8 tygodni urlopu także tych przypadających po jego pierwszych urodzinach. Jeśli narodzone dziecko wymaga opieki szpitalnej mama zachowuje prawo do całego urlopu wychowawczego. Jednak po wykorzystaniu pierwszych 8 tygodni może ten urlop ?zawiesić? do czasu wypisania dziecka ze szpitala. Może, więc po pierwszych 8 tygodniach wrócić do pracy (powinna wcześniej zawiadomić pracodawcę o planowanym powrocie, przedstawiając zaświadczenie ze szpitala o konieczności opieki szpitalnej nad dzieckiem) a po powrocie malucha do domu wykorzystać pozostałą część urlopu na opiekę nad dzieckiem, lub podzielić ten urlop z tatą dziecka. W wypadku urodzenia martwego dziecka lub jego śmierci przed 8 tygodniem życia kobiecie przysługuje prawo do 8 tygodni urlopu, nie może się on jednak skończyć wcześniej niż 7 dni od daty śmierci dziecka. Jeśli dziecko zmarło 55 dnia po porodzie matce przysługuje 62 dni urlopu macierzyńskiego. W wypadku śmierci dziecka starszego niż 8 tygodni matce przysługuje 7 dni urlopu od dnia jego zgonu. Jeśli kobieta urodziła więcej niż jedno dziecko zachowuje prawo do urlopu w wymiarze przypadającym na pozostałe dzieci.