Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
zobacz też: Praca-PORADNIK Zasiłki dla bezrobotnych Nowe programy pomocy bezrobotnym Program szkoleń i staży dla bezrobotnej młodzieży Ustawa o promocji zatrudnienia Szansa dla bezrobotnych? Spada poziom bezrobocia w Łodzi Szkolenia dla bezrobotnych w Poznaniu Formularz E 301 - dla osób pracujących za granicą, które po powrocie do kraju nie mogą znaleźć pracy. Każda osoba, która ma udokumentowany okres pracy wynoszący 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy, może starać po powrocie do Polski o zasiłek dla bezrobotnych. Aby otrzymać pomoc w Polsce trzeba załatwić wszelkie formalności związane z udokumentowaniem zatrudnienia jeszcze za granicą. W tym celu należy wziąć od pracodawcy komplet dokumentów o przebiegu zatrudnienia (jeśli ktoś pracował w kilku miejscach, musi mieć potwierdzenie z każdej firmy). Formularz E 301 jest wydawany na prośbę obcokrajowca w tamtejszych urzędach pracy. Jednak dopiero dostarczenie go do urzędów pracy w Polsce uprawnia do otrzymania zasiłku. Formularz E 303 - dla bezrobotnych wyjeżdżających za granicę. Stanowi podstawę do wypłaty zasiłku w innym państwie UE. Przed wyjazdem za granicę dobrze jest pobrać z urzędów pracy formularz E 303. Dzięki niemu prawo do zasiłku, które bezrobotny miał w Polsce, jest transferowane za granicę. Jeżeli osoba posiadająca status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku była zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy co najmniej 4 tygodnie, posiada prawo do pobierania swojego zasiłku w kraju do którego wyjeżdża przez okres 3 miesięcy. Wysokość tego świadczenia jest równa (w przeliczeniu na walutę danego kraju) zasiłkowi wypłacanemu w Polsce. Chociaż pieniądze z zasiłku to niewielka suma (tym bardziej za granicą), warto skorzystać z pomocy oferowanej przez zagraniczne pośredniaki. W krajach UE bezrobotni objęci są dość bogatymi programami aktywizacji zawodowej. Do dyspozycji mają bezpłatne szkolenia, roboty interwencyjne, staże a nawet darmowe kursy językowe.  Uwaga!  Jeżeli wyjeżdżając z kraju nie zabrałeś formularza E 303 możesz skierować się do wojewódzkich urzędów pracy w Polsce z prośbą o jego przysłanie.