Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozmowa kwalifikacyjna to najważniejszy etap rekrutacyjny. Pozwala prawcodawcy poznać bliżej potencjalnego kandydata i zweryfikować informacje, zawarte w CV i liście motywacyjnym. Przygotowanie odpowiedzi nie zagwarantuje jednak osiągnięcia sukcesu. Należy wiec pamiętać o tym by odpowiadać spokojnie, pełnymi zdaniami, używając poprawnej polszczyzny i co najwżniejsze - zachować pogodę ducha i nie okazywać zdenerwowania. Musimy przekonać potencjalnego pracodawcę, że jesteśmy idealnym kandydatem do pracy w jego firmie. Na następnych stronach prezentujemy Państwu listę najczęściej zadawanych pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej przez przyszłego pracodawcę lub specjalistę z działu zasobów ludzkich.   Jaki osiągnął Pan/i w dotychczasowym życiu zawodowym największy sukces? Jaka była Pana/i największa porażka w dotychczasowym życiu zawodowym? Do jakiego celu zmierza Pan/i w życiu zawodowym? Kim zamierza Pan/i być za:   5 lat?   10 lat?   15 lat? Co jest dla Pana/i najważniejsze w życiu?  Na którym miejscu znajduje się praca w hierachii Pańskich wartości? Czy woli Pan/i pracę w grupie czy samodzielnie? Jaką rolę pełni Pan/i w grupie?   Co Pan/i wie o działalności naszej firmy? Co może Pan/i wnieść do naszej organizacji? Jak Pan/i radzi sobie w sytuacjach stresowych? Czy potrafi Pan/i pracować pod presją czasu? Co Pan/i robi w sytuacji stresowej, żeby opanować zdenerwowanie? Dlaczego zamierza Pan/i zmienić miejsce pracy? Jakie jest Pana/i dotychczasowe doświadczenie zawodowe? (Tu moga pojawić się bardziej szegółowe pytania o pełnione obowiązki związane bezposrednio ze stanowiskiem, o które się staramy) Co dawało Panu/i największą satysfakcję w poprzedniej (aktulanej) pracy?  Czego Pan/i najbardziej nie lubił w swojej poprzedniej (aktulanej) pracy?   Od kiedy mógłby Pan/i rozpoczać pracę? Jak wysoką pensję chciałby Pan/i otrzymać:   w okresie próbnym;   po okresie próbnym:   po roku pracy. Jakie dodatkowe świadczenia socjalne chciałby Pan/i otrzymywać? (telefon komórkowy, samochód służbowy, opieka medyczna itp..) Proszę wymienić 5 czynników motywujących do pracy i uporządkować je w porządku od najważniejszego do najmniej istotnego dla Pana/i. Jak Pan/i reaguje, gdy ktoś ze współpracowników lub zwierzchników stanowczo odmawia w kwestii, na której Panu/i bardzo zależy. Jaki charakter pracy Panu/i bardziej odpowiada: praca rozliczana codziennie czy projekty zadaniowe?