Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rozmowa kwalifikacyjna (interwiew) jest zazwyczaj drugim, po analizie dokumentów aplikacyjnych, etapem selekcji kandydatów do pracy

Tego rodzaju rozmowa ma trzy zasadnicze cele: - kandydatowi pozwala zaprezentować swoje umiejętności oraz kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy, o jakie się ubiega, - przeprowadzającemu rozmowę daje okazję do przedstawienia obsadzanego stanowiska pracy i całej firmy, - pozwala zebrać dodatkowe informacje o kandydacie. To czy odniesiesz sukces podczas rozmowy z pracodawcą zależy od tego, czy wspólnie znajdziecie płaszczyznę porozumienia. Pracodawca szuka pracownika, który posiada przydatne w jego firmie umiejętności i predyspozycje. Zależy mu na kimś, kogo zatrudnienie przyniesie firmie korzyści. Dlatego Twoim zadaniem jest przekonanie rekrutującego, że iż to właśnie Ty najlepiej zaspokoisz jego potrzeby. Rozmowa kwalifikacyjna jest niewątpliwie dość stresującym doświadczeniem nie tylko dla kandydata, ale również dla prowadzącego rekrutację. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że spotkanie z przyszłym pracodawcą jest ważnym wydarzeniem, w procesie poszukiwania pracy. Dlatego należy się do niego odpowiednio przygotować, ponieważ w dużym stopniu od nas samych  zależy to, w jakim świetle się zaprezentujemy.   Oto kilka rad, które pomogą Ci przygotować się do rozmowy.   1.    Dokonaj analizy własnej osoby. Pierwszym krokiem, który umożliwi Ci odpowiednie zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej może być analiza własnej osoby jako kandydata na określone stanowisko. Im większą będziesz mieć wiedzę na swój temat, tym pewniej i spokojniej podejdziesz do rozmowy. Zastanów się, pod jakim względem oferowane stanowisko odpowiada Twoim kwalifikacjom i w jaki sposób możesz przydać się firmie. Postaraj się spojrzeć na siebie oczami innych i odpowiedzieć sobie np. na następujące pytania: - Co jest moją mocną, a co słabą stroną? - Z czego mogę być naprawdę dumna/y? - Jakie cechy charakteru pomogły mi w osiągnięciu sukcesu, a jakie przeszkadzały? - Co chcę robić w życiu? - Czym wyróżniam się spośród innyc - Jakie są moje zainteresowania? - Jakiego rodzaju praca najbardziej by mi dopowiadała?   2. Zbierz informacje o firmie. W procesie przygotowywania się do rozmowy o pracę bardzo istotną sprawą jest zebranie jak największej ilości informacji dotyczących działalności i branży danej firmy. Pracodawca chce się przekonać, że jesteś osobą poważnie zainteresowaną pracą konkretnie w jego firmie, dlatego podczas rozmowy może zapytać Cię o sprawy z nią związane. Dobre przygotowanie (zbadanie firmy) pozwoli ci odnieść korzystne wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W tym celu można przygotować sobie odpowiedzi na następujący zestaw pytań: - Czym się firma zajmuje? - Jacy ludzie w niej pracują, jakiego rodzaju stosunki są między   nimi? - Jaka jest jej struktura organizacyjna? - Od kiedy istnieje na rynku i jaką ma pozycję? - Jakich ma konkurentów? - Ile osób zatrudnia? - Jaka jest średnia płaca w firmie? - Czy jest duża rotacja wśród pracowników? Informacje te nie powinny być trudne do zdobycia. Możesz wykorzystać prasę, zwłaszcza lokalną, internet, przeglądać wydawnictwa firmowe ? katalogi, foldery, sprawozdania konsumenckie.    3. Dowiedz się jak najwięcej o stanowisku o które się ubiegasz. Trzecim ważnym krokiem jest zapoznanie się ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Musisz dowiedzieć się (wykorzystując informację zawarte w ogłoszeniu, na stronie internetowej, od osób zatrudnionych w firmie itp. - Czy na stanowisku tym wymagane jest doświadczenie? Jakiego rodzaju? - Jakie cechy psychofizyczne (łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności przywódcze, umiejętność pracy w dużym stresie itd.) wymagane są do pracy na tym stanowisku? - Jaki zakres wiedzy i umiejętności jest wymagany? - Kto będzie naszym bezpośrednim przełożonym?   4. Przejrzyj swoje CV i list motywacyjny. Pamiętaj, że dokumenty te powinny być odpowiednio dobrane do stanowiska, o które się starasz. Prawdopodobnie rozmowa kwalifikacyjna będzie bazowała na Twoim CV i dotyczyła Twojej historii zawodowej, dlatego też musisz mieć świadomość tego wszystkiego co jest w nim zamieszczone. Przejrzyj swoje CV przed rozmową!   5. Zastanów się, o co może zapytać Cię pracodawca. Przed rozmową musisz zastanowić się które zagadnienia związane z Twoimi kwalifikacjami czy doświadczeniem mogą zostać poruszone w trakcie rozmowy, które kwestie z życiorysu mogą wymagać wyjaśnienia. Przykładowe pytania które mogą pojawić się w trakcie rozmowy znajdziesz w kolejnym artykule umieszczonym na naszej stronie.   6. Zbierz dokładne informacje o spotkaniu. Na rozmowę kwalifikacyjną nie możesz się spóźnić. Musisz wcześniej wiedzieć w jakim miejscu ma odbywać się spotkanie, jak dotrzeć do firmy, jak długo będzie ono trwało, jaki będzie miało charakter.   7. Pamiętaj z kim masz się spotkać! Koniecznie zapamiętaj imię i nazwisko osoby, z którą odbywać będzie się spotkanie. Dowiedz się jakie zajmuje stanowisko, staraj się też nie przekręcić danych tej osoby.   Pierwsze wrażenie Osoba prowadzący rozmowę ma zwykle niewiele czasu i małą ilość informacji aby podjąć odpowiednią decyzji. Na przebieg spotkania duży wpływ mają pierwsze minuty, które decydują o wrażeniu jakie wywrzemy na rozmówcy. Efekt pierwszego wrażenie związany jest zarówno z naszym wyglądem, zapachem, zachowaniem, ale także z mimiką oraz tonem głosu. Pozytywne pierwsze wrażenie jest kluczowe dla naszego sukcesu, nawet jeśli osoby przeprowadzające rozmowy uczeni są, aby nie brać go pod uwagę. Każdy z nas musi mieć świadomość tego, że zanim wypowiemy pierwsze słowo, już zaczynamy przekazywać o sobie informacje. Sygnały płynące z naszego ciała a nawet sposób podejścia i przywitania świadczą o posiadaniu określonych cech psychologicznych. Rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością sytuacją, w której chcielibyśmy jak najlepiej zapanować nad naszymi emocjami i reakcjami. Oczywiście jest to możliwe, jednak wymaga dobrego przygotowania i pracy nad sobą. Wygląd zewnętrzny Już dawno udowodniono, że ludziom atrakcyjnym fizycznie jesteśmy skłonni przypisywać więcej zalet niż osobom, którym natura poskąpiła urody. Dlatego musimy postarać się aby na rozmowie kwalifikacyjnej wyglądać ładnie i elegancko. Staranny i czysty ubiór niesie ze sobą przekaz, że kandydat poważnie traktuje ofertę pracy i odpowiednio się przygotował do spotkania. Lepiej wybierać ubrania w stonowanych kolorach, mało wyzywające. Nie można zapomnieć również o odpowiedniej fryzurze, zadbanych paznokciach i czystych butach. Na spotkanie należy przyjść odpowiednio wcześniej, aby przed wejściem  doprowadzić do porządku np. rozwiane włosy. Język ciała Sygnały poza słowne to niezwykle istotne narzędzie pozwalające na ocenę kandydata. Zdaniem specjalistów tylko 7% informacji jest przekazywana przez słowa. Natomiast aż 37% wpływu na to co chcemy przekazać ma głos i jego modulacja (intonacja, akcent, szybkość mówienia). Jednak najwięcej informacji bo aż 56% człowiek przekazuje poprzez ?mowę ciała? czyli swoje ruchy, gesty, sposób chodzenia. Gesty, sposób poruszania się, siedzenia, patrzenia, potakiwanie, mówią o Twoim stosunku do rozmówcy. Opanowując mowę swojego ciała można wysyłać pozytywne sygnały np.: utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą świadczy o zainteresowaniu i uważnym słuchaniu, potakiwanie głową czy akceptujący uśmiech mówią o zaangażowaniu w rozmowę. Najbardziej ekspresywną częścią ciała jest twarz,  niezliczona ilość min wyrażać może między innymi nasze: zadowolenie, zakłopotanie, lek, wstyd, radość. Pamiętaj o tym wybierając się na rozmowę! Ważny również jest uśmiech oraz naturalna i otwarta  postawa ciała. Nie bądź zgarbiony, skulony, ale nie zachowuj się także zbyt swobodnie. Niedopuszczalne są zachowania typu: przeciąganie się, splatanie rąk za głową czy opieranie nogi na kolanie. Opanuj także przypadkowe ruchy ? huśtanie się na krześle, machanie nogą, strzelanie długopisem, czy bębnienie palcami. Nie rozglądaj się po bokach, nie wbijaj wzroku w podłogę staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą bez względu na to, kto mówi. Kontakt wzrokowy jest najważniejszym sposobem pozazmysłowej wymiany informacji. Może trwać od 25% do 100% czasu trwania rozmowy. Gdy sami mówimy, ograniczamy kontakt wzrokowy z odbiorcą, natomiast zwiększa się on znacznie, gdy słuchamy, co mówią inni. Zbyt długi kontakt wzrokowy może się przekształcić w dominację nad drugą osobą, podczas gdy zbyt krótki kontakt może wskazywać na brak pewności siebie lub bezcelowość rozmowy. Obok kontaktu wzrokowego również inne znaki na Twojej twarzy, takie jak: uniesiona brew, drgający podbródek, rozszerzone nozdrza, rumieniec dają się łatwo rozpoznać i zinterpretować.   Sposób mówienia. Poza treścią jaką chcemy przekazać naszemu rozmówcy bardzo ważne jest również to, w jaki sposób to czynimy. Rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością stresującym wydarzeniem, jednak nie możemy dopuścić do tego aby zdenerwowanie wpłynęło na sposób naszego mówienia.  Dlatego też: - zastanawiaj się nad tym, co mówisz i organizuj treść swoich wypowiedzi, - na pytania staraj się odpowiadać jasno i na temat, - unikaj krótkich odpowiedzi ? tak lub nie, - postaraj się wyrażać gramatycznie i bez zbędnych dodatków typu: znaczy, wie pan(i), no nie, tak jakby. - kontroluj głos, mów wyraźnie, nie jąkaj się.   Od samego początku staraj się nawiązać komunikację z rozmówcą! Rozmowa kwalifikacyjna to nie egzamin. Dbaj o to, aby komunikaty przepływały w obie strony. Słuchaj uważnie, odbieraj przekazywane sygnały i reaguj na nie. Nie bój się stawiania pytań ani precyzowania własnych oczekiwań.   W trakcie rozmowy Stając oko w oko z przyszłym pracodawcą, pamiętaj, iż masz do czynienia z człowiekiem, który potrafi wiele zrozumieć (np. zdenerwowanie), ale jednocześnie nie zapominaj, że będziesz przez niego oceniany. Dlatego musisz wiedzieć o kilku podstawowych zasadach, które pomogą Ci odpowiednio się zaprezentować. - Na spotkanie lepiej przyjść 15 minut wcześniej i poczekać, niż pojawić się nawet 2 minuty później. - Pamiętaj o przywitaniu się . Jeżeli zostałeś zaproszony na rozmowę poczekaj aż rękę poda Ci osoba z którą się spotykasz. - Staraj się zachować spokój. Kontroluj odznaki, które mogą zdradzić Twoje zdenerwowanie. - Uważnie słuchaj swojego rozmówcy, odpowiadaj na jego pytania konkretnie, nie próbuj przejmować inicjatywy w prowadzeniu spotkania. - Nie używaj zawodowego żargonu. - Nie przechwalaj się. - Na pierwszym spotkaniu nie pytaj o wynagrodzenie, plany urlopowe, ani o informacje, które mogłeś znaleźć w innych materiałach np. na stronach internetowych. - Nie wyrażaj się źle poprzednich pracodawcach. Nawet, jeśli twój ostatni szef nie był w porządku, podkreślaj swoje osiągnięcia i zaangażowanie w pracy. - Postaraj się nie udzielać odpowiedzi zbyt długich i zawierających wiele niepotrzebnych wiadomości. - Wyłącz telefon komórkowy!   Po rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli po rozmowie kwalifikacyjnej nie ma odpowiedzi w określonym czasie, możesz zadzwonić z pytaniem o podjętą decyzję, jednak nie rób tego za wcześnie i zbyt nachalnie. Możesz także wysłać list po spotkaniu, którego celem  będzie podziękowanie za zainteresowanie Twoją kandydaturą.  Wysłanie takiego listu pomoże Ci po raz kolejny zwrócić na siebie uwagę pracodawcy. Podkreśl w nim swoją gotowość pracy w tej właśnie firmy oraz zaznacz korzyści, jakie firma odniesie zatrudniając właśnie Ciebie. Powodzenia!