Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?   Według Kodeksu Pracy każdy pracownik zatrudniony na terenie Polski prawo do odpoczynku nabywa  już po  pierwszym przepracowanym miesiącu  swojej pierwszej pracy.  Wówczas pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 pełnego rocznego urlopu, jaki mu się należy z litery prawa pracy. Wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy, do wielkości którego wliczane są lata edukacji. Inny, bowiem wymiar urlopu (czyli ilość dni wypoczynku) będzie miała osoba zaraz po szkole , a  inny -  absolwent po studiach. Należy również dodać, że za każdy przepracowany kolejny miesiąc pracownik otrzymuje odpowiednio kolejna  1/12 częś urlopu.     Kto ma prawo do urlopu wypoczynkowego?   Prawo urlopowe w Polsce jest zależne od typy umowy w oparciu o jaką został zarudniony dany pracownik.   Umowa o pracę na czas nieokreślony Pełny urlop wypoczynkowy należy się tylko pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.   Umowa o pracę na czas określony, krótszy niż rok czasu W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony należy się im proporcjonalnie odpowiednia część urlopu. Przykładowo umowa na okres połowy roku to odpowiednio połowa rocznego wymiaru urlopu. Taki urlop jest zwany proporcjonalnym).   Umowa o dzieło, umowa zlecenia (umowa cywilnoprawna) Urlop wypoczynkowy w ogóle nie przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę cywilnoprawną, czyli na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Nie przysługuje tu również prawo do któregokolwiek innego urlopu wynikającego z kodeksu pracy. Takie osoby, więc nie mogą również skorzystać z urlopu bezpłatnego ani z urlopu na żądanie.    Prawo do dwóch tygodni ciągłego urlopu w roku   Pracownik ma prawo wykorzystywać urlop jak tylko będzie chciał, dziełąc go dowolnie na części , czyli wykorzystując , jeden lub dwa dni sporadycznie. Kodeks Prawa jednak głosi, że pracodawca musi  udzielić pracownikowi jeden dłuższy urlop w roku czyli minimum 14 dni ciągłego urlopu.   Kiedy można wykorzystać urlop?   Co roku pracownik nabywa prawo do wykorzystania pewnego wymiaru urlopu, zależnie od stażu pracy. Urlop ten powinno się wykorzystać do końca grudnia. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może zgodzić się na udzielenie urlopu do końca marca następnego roku. Do końca marca, bowiem zaległy urlop powinien być całkowicie wykorzystany z punktu widzenia pracodawcy Pracodawcy, którzy tego nie dopilnują mogą być ukarani przez Państwową Inspekcję Pracy. Z punktu widzenia pracownika natomiast może to być korzystne, bowiem urlop nie przepada przez trzy lata. Dopiero po upływie tego czasu traci się go bezpowrotnie, bowiem ulega on przedawnieniu.