Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Urlop zgodnie z planem urlopów   Urlop powinien być przydzielony pracownikowi zgodnie z obowiązującym w firmie, w danym roku, planem urlopowym. Wstępny zarys planu tworzy się do końca marca. Dzięki rozplanowaniu z góry urlopów zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą się do tego czasu nieobecności dobrze przygotować. Pracownik może znaleźć miejsce na wakacje odpowiednio wcześnie i zarezerwować sobie miejsce, a pracodawca może zawczasu zorganizować jego zastępstwo.   Kiedy pracodawca ma prawo przesunąć urlop?   Zdarzają się jednak nieprzewidziane sytuacje, na które pracownik lub pracodawca nie mają wpływu, w których jego przełożony ma prawo przesunąć termin urlopu.   Pracodawca ma prawo przesunąć urlop:   Na prośbę pracownika - jeśli wystąpi on z prośbą o możliwość przesunięcia terminu urlopu i umotywuje ją bardzo ważnymi przyczynami,   Decyzja w tym przypadku jest tak naprawdę subiektywną oceną sytuacji pracodawcy. Przełożony ma prawo czytając wniosek sprawdzić i ustalić, czy podane przez pracownika powody są naprawdę ważne. Ma prawo podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku i tym samym ? o nie przesunięciu terminu urlopu pracownika. Kodeks Pracy informuje, że jeżeli pracodawca, bez żadnej przyczyny odmówi przesunięcia terminu urlopu jego działanie może zostać posądzone jako mobbing lub dyskryminację   Z własnej inicjatywy ? jeśli wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy, a także w przypadku, gdy nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia w pracy. Niestety w przypadku tej sytuacji pracodawca ma prawo podjąć samodzielną decyzję o zmianie terminu udzielonego urlopu. Jednak muszą jednocześnie wystąpić 2 powody - szczególne potrzeby pracodawcy oraz poważne zakłócenia jakie mogą mieć miejsce w przypadku nieobecności pracownika.