Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 2
Wspomniałem już uprzednio o wielu odkryciach naukowych, w których niepomierny udział miała podświadomość. Już sam ten fakt sprawia, iż nie powinniśmy się zniechęcać trudnościami przedstawionymi w p...   [2011-05-10]
Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 1
Podejmując niniejszy temat już na samym progu staję przed problemem związanym ze szczupłością materiału źródłowego.   [2011-05-04]
Zarządzanie systemem komunikacji i kształtowanie kultury informacji w miejscu pracy. cz. 3
Mogłoby się wydawać, że zdolność do wymiany informacji, zwłaszcza na płaszczyźnie werbalnej, jest nam wrodzona i używamy jej spontanicznie.   [2011-03-09]
Zarządzanie systemem komunikacji i kształtowanie kultury informacji w miejscu pracy. cz. 2
Tak, jak pisałem w poprzednim artykule, lęk jest najczęstszą przyczyną powstania silnego szumu zakłócającego komunikację interpersonalną.   [2011-03-02]
Zarządzanie emocjami i wrażeniami klientów, czyli profesjonalna obsługa. cz. 4
Elementem wpływającym pośrednio na jakość rozmowy, a więc także na zarządzanie emocjami klienta jest otoczenie, w jakim ta rozmowa się odbywa.   [2011-02-28]
Zarządzanie systemem komunikacji i kształtowanie kultury informacji w miejscu pracy. cz. 1
W ciągu tysiącleci wytworzyliśmy, jako ludzkość, unikalne metody komunikacji. W przeciągu ostatnich dwu stuleci przydaliśmy im wzmocnienie technologiczne.   [2011-02-23]
Zarządzanie emocjami i wrażeniami klientów, czyli profesjonalna obsługa. cz. 3
Jak właściwie ocenić z kim mamy do czynienia, czyli jakiego „typu” klient przed nami stoi?   [2011-02-21]
HR do lamusa? - Psychologia współczesnego zarządzania cz. 5
Trzeba zdać sobie sprawę z kilku istotnych prawd dotyczących pracowników.   [2011-02-16]
Zarządzanie emocjami i wrażeniami klientów, czyli profesjonalna obsługa. cz. 2
Nawet kwestia wydawałoby się tak prosta, jak ustalenie podstawowych dyrektyw dla pracowników kontaktujących się bezpośrednio z klientami, napotyka na poważne trudności.   [2011-02-14]
HR do lamusa? - Psychologia współczesnego zarządzania cz. 4
Półkule mózgu – to ostatnio bardzo popularny temat najróżniejszych poradników i konferencji.   [2011-02-09]