Praca w Irlandii

Irlandia podobnie jak Wielka Brytania i Szwecja 1 maja 2004 roku otworzyła rynek pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich, nie wprowadzając okresów przejściowych. To kraj o najwyższym w Unii Europejskiej wzroście gospodarczym i niskim stosunkowo bezrobociu (ok. 4,5%).

Nadzwyczajny wzrost gospodarczy Irlandii spowodował w ostatnich latach problemy takie jak: wzrost inflacji i brak siły roboczej, dlatego prowadzona przez rząd polityka społeczna ma na celu przyciągnięcie obcokrajowców do pracy na wyspie.

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6