Praca w Szwecji

Szwecja nie wprowadziła żadnych ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli nowych państw Unii Europejskiej. Otwarty rynek pracy oznacza, że Polacy nie potrzebują już specjalnego zezwolenia na zatrudnienie w tym kraju.
Stabilny rozwój gospodarczy w połączeniu z dość niskim bezrobociem (5,5%), sprawia, że Szwecja staje się krajem bardzo atrakcyjnym dla Polaków poszukujących pracy. Obecnie zatrudnionych jest szacunkowo 12 tys. Polaków w w tym kraju.

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6