Praca w Szwajcarii dla Polaków

Jeden z najbogatszych krajów świata, Szwajcaria, planuje otwarcie swojego rynku pracy zarówno dla obywateli Piętnastki, jak i dla nowych członków struktur europejskich.
Do tej pory rynek pracy w tym kraju był szczelnie zamknięty, szansę na legalny etat mieli jedynie pracownicy wysoko wykwalifikowani zatrudniani w dużych koncernach.

Sytuacja ta ma ulec zmianie i ograniczenia w dostępie do rynku pracy mają początkowo się zmniejszać, a docelowo w 2011 roku zniknąć całkowicie. W pierwszej fazie przemian dostęp do legalnej pracy będą mieli obywatele rdzennych Państw Członkowskich. W następnej fazie taką szansę zyskają również mieszkańcy krajów przyjętych do UE w 2004 roku. Możliwość znalezienia miejsca pracy w Szwajcarii w 2011 roku będzie miało ok.3 tys. pracowników stałych oraz ok. 30 tys. pracowników sezonowych.

Na czas przemian wprowadzone zostaną kontyngenty dla obywateli nowych określające liczbę osób, które będą mogły podjąć legalną pracę. W 2004 roku legalnie zatrudnionych zostanie 900 pracowników z Europy Srodkowo-Wschodniej. oraz 9 tysięcy na okres jednego roku. Z każdym rokiem limity przyjęć mają się zmieniać na korzyść obcokrajowców.

Wszystkie zmiany będą możliwe pod warunkiem, że sami szwajcarzy wyrażą na to zgodę w referendum, które będzie przeprowadzone we wrześniu tego roku.

[ 25/03/2005 ]