Praca w Czechach

Republika Czech otworzyła rynek pracy dla cudzoziemców po 1 maja 2004 roku. Możliwość pracy w Czechach staje się coraz bardziej atrakcyjna dla naszych rodaków, szczególnie z południowych regionów Polski charakteryzujących się wysokim bezrobociem.

Znalezienie pracy u najbliższych sąsiadów może być wiele prostsze niż w krajach bardziej rozwiniętych. Praca w Czechach oznacza przede wszystkim mniejszą konkurencję, niższe koszty utrzymania, przeprowadzki czy utrzymania kontaktu z rodziną oraz niewielkie bariery kulturowe i językowe. Poza tym Polacy są coraz bardziej cenionymi pracownikami w tym kraju. Niektóre przedsiębiorstwa oferują darmowy hotel albo bezpłatny autobus z granicy. Dzięki temu zamieszkujący przygraniczne tereny Polski mogą podjąć pracę na terenie Czech bez konieczności przeprowadzki, a więc bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania i rozłąki z rodziną.

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9