Około 800 miejsc pracy dla Polaków w Czechach

Tylu pracowników planują zatrudnić Czesi w regionie libereckim, z czego aż 3/4 ma pracować w kocernie samochodowym Skoda.

Szansę na znalezienie pracy w Czechach mają głównie górnicy, przede wszystkim z terenów przygranicznych, którzy już są uważani tam za wartościowych i wydajnych pracowników.

Możliwości znalezienia zatrudnienia pojawiają się także w przemyśle technicznym i motoryzacyjnym, głównie w fabryce Škody, gdzie poszukiwanych jest 600 pracowników, m.in.: spawacze, monterzy, lakiernicy oraz kierowcy.  
Na czeskim rynku pracy jest również zapotrzebowanie na specjalistów od sprzedaży, produkcji oraz na informatyków.

Dla Polaków przewidziano darmowy hotel albo bezpłatny autobus z granicy. Dzięki temu zamieszkujący przygraniczne tereny Polski mogą podjąć pracę na terenie Czech bez potzreby ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania albo bez konieczności rozłąki z rodziną.

[ 05/03/2005 ]