Praca w Grecji

Do 2006 r. grecki rynek pracy będzie zamknięty dla obywateli nowych państw UE. Oznacza to, że Polacy będą mogli podejmować pracę w Grecji po uzyskaniu zezwolenia na zatrudnienie.

Mimo ograniczeń w dostępie do swojego rynku pracy Grecy dość chętnie zatrudniają Polaków, najczęściej w charakterze pracowników sezonowych.

Ilość miejsc pracy dla cudzoziemców ustalana jest na podstawie sprawozdania OAED.

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6