Praca w Austrii

Członkostwo Polski w UE w przypadku Austrii nie oznacza swobodnego dostępu do rynku pracy. Austria wynegocjowała 7-letni okres przejściowy dla wszystkich nowych państw UE.

Trzeba będzie starać się o pozwolenie, aby legalnie pracować w tym kraju. Zgodnie z traktatem akcesyjnym jedynie ci Polacy, którzy będą co najmniej przez rok legalnie zatrudnieni w Austrii (ale nie jako au pair, robotnicy sezonowi czy praktykanci), mają prawo swobodnego dostępu do tamtejszego rynku pracy, czyli są traktowani tak jak obywatele "starej" UE.

Niestety rygorystyczne podejście do zatrudniania cudzoziemców oraz bardzo hermetyczny rynek pracy, sprawia, że osoby aktualnie poszukujące zatrudnienia w Austrii mają duże problemy z podjęciem legalnej pracy. Przepisy tego państwa głoszą, bowiem, że obcokrajowcy mogą stanowić zaledwie 8 proc. siły roboczej kraju. Ten niewielki limit jest już niestety w dużej mierze wykorzystany przez cudzoziemców mieszkających w Austrii na stałe (należy do nich ok. 9 tysięcy Polaków).

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5