Praca w Luksemburgu

Luksemburg jest najbogatszym krajem Unii Europejskiej, także płace należą do najwyższych w Europie.

Władze Luksemburga w momencie rozszerzenia UE w maju 2004 roku wprowadziły w stosunku do nowych krajów ograniczenia w dostępie do rynku pracy, w postaci dwuletniego okresu przejściowego, połączonego z koniecznością uzyskania pozwolenia na pracę. Dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców odbywa się zatem na takich samych zasadach, jak przed rozszerzeniem Unii.

Polska zawarła z Luksemburgiem obustronną umowę o zatrudnianiu pracowników - stażystów, zgodnie z tą umową do Luksemburga może wyjechać rocznie 30 pracowników w celu odbycia stażu.

Bezrobocie w Luksemburgu należy do jednych z niższych w Unii Europejskiej, obecnie wynosi ono 4%.

 

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6