Psychologia

 

A wiesz ty, co będzie z Polską / za lat dwieście? Adam Mickiewicz, Dziady,
Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada desz
Budowanie organizacji nieformalnych w miejscu pracy. Ich wpływ na jakość pracy i rozwój pracowników
Burza mózgów narzędzie poszukiwania nowych rozwiązań
Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie?
Czy rzeczywiście można nauczyć się szybko czytać ?
Czym się strułeś, tym się le
Dezintegracja osobowości koniecznym krokiem na drodze rozwoju
Droga do asertywności
Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpa
Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klu
Ex post facto od po fakcie; o prawie działającym wste
Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rze
Haeret res w tym rze
HR do lamusa? Psychologia współczesnego zarządzania
Inteligencja praktyczna a inteligencja teoretyczna wybór pracy
Interakcje i komunikacja w grupie w aspekcie zarządzania
Jak dobrze przemawiać publicznie
Jak pomóc sobie i innym w sytuacji wypalenia zawodowego
Jak radzić sobie z nielubianą pracą
Jeżeli miecz, to nie pisarz, jeżeli pisarz, to nie mie
Kalkulacja oraz uwarunkowanie podejmowania ryzyka
Kiedy nie można znaleźć nawet śladu rodzinnego domu, kiedy odmienione są drzewa i rzeka, jedynym głosem, jaki spodziewamy się usłyszeć od pielgrzyma, jest głos rozpaczy, lament, gory
Kontrola i właściwe wykorzystanie swoich emocji
Koń
Lex mitior retro agit ustawa łagodniejsza działa wste
Lex prospicit, non respicit prawo przewiduje na przód, a nie wstecz; ustawa działa do przodu, a nie wste
Lex severior retro non agit ustawa surowsza nie działa wste
Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach to wielka rze
Młodość to piękna rze
Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej
Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej.
Naóka to tródna że
Nie oglądam się za siebie, chyba że po to, aby sprawdzić, czy zamknęłam drzwi na klu
Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plaster miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak mie
Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpa
Plotka niedoceniane narzędzie w życiu prywatnym i zawodowym.
Polityka to nie jest marzycielska rze
Polska prasa na Wyspach
Postawa wobec sytuacji straty. Czy wyrażanie własnych emocji i smutku zawsze jest konieczne?
Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej.
Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda?
Problemy związane z akomodacją i asymilacją w strukturach organizacyjnych i społecznych.
Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną rzeczą, a pamięć inną. A to jest jedna rze
Psychologia reklamy.
Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji
Psychologiczne koszty zaradności
Psychologiczne uwarunkowania określające postawę zaradności na rynku pracy
Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych
Rola autorytetu w procesach poznawczych i twórczych
Rola psychologii w negocjacjach.
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
Różnice psychiczne pomiędzy kobietą a mężczyzną mity i fakty
Ryzyko popadnięcia w nałóg jako skutek przepracowania
Strategia autopromocji jak uchodzić za osobę kompetentną
Studiuj za granicą, czyli o programach międzynarodowych dla studentów
Sztuka jak wiara jednego się tylko boi: letniości Witold Gombrowi
Sztuka prowadzenia rozmów i aktywnego słuchania
Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego
Tajemnica współpracy z osobami o trudnym charakterze?
Wpływ czynników psychofizycznych na wydajność pracy intelektualnej
Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji
Wykorzystanie pamięci w procesach twórczych
Zarządzanie emocjami i wrażeniami klientów, czyli profesjonalna obsługa.
Zarządzanie systemem komunikacji i kształtowanie kultury informacji w miejscu pracy.
Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpa
Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedna rundę, ale wiem, że wygrasz me
Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wste
[ 01/03/2011 ]