Problemy ze świadectwem pracy
Nieprawidłowo wystawione świadectwo pracy może być powodem do dochodzenia odszkodowania przez pracownika, dlatego powinno się zwracać uwagę, aby było wypełnione z należytą dokładnością. W poniższym...   [2008-05-25]
Odszkodowanie dla pracownika na wypadek srócenia okresu wypowiedzenia
Prawo do skrócenia kodeksowego okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony mają zarówno pracownik, jak i pracodawca. Należy przy tym pamiętać, że pracownikowi, który otrzymał możliwość skróceni...   [2008-05-22]
Skrócenie okresu wypowiedzenia
Pracodawca jak i pracownik mają prawo skrócenia kodeksowego okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron albo jednostronną decyzją pracodawcy.   [2008-05-20]
Przykłady prawidłowych przyczyn wypowiedzenia umowę o pracę
Pracodawca składając pracownikowi wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ma obowiązek wskazać konkretną przyczynę rozwiązania tej umowy. Pracownik przede wszystkim powin...   [2008-03-25]
Prawidłowe powody wypowiedzenia umowy o pracę
W razie ewentualnego sporu przed sądem pracy tylko prawidłowe podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony może zdecydować o wyniku procesu. Dlatego tak ważne jest z...   [2008-03-23]
Przekazywanie obowiązków następcy
Przekazywanie obowiązków innemu pracownikowi jest na ogół związane z jedną z trzech sytuacji – w przypadku awans, w przyjęcia do pracy nowego pracownika i oraz w przypadku zwolnienia z pracy   [2008-02-19]
Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę?
Obliczenie końca okresu wypowiedzenia przysparza pracownikom sporo problemów. Wielu pracowników nie jest nawet świadoma, jaki okres wypowiedzenia im przysługuje, a zależy on od rodzaju umowy zawart...   [2008-02-18]
Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w dniach roboczych
Pisząc o umowach zawartych na krótki okres czasu mamy na myśli umowy, które mogą być rozwiązane na mocy okresu wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych. Są to przede wszystkim umowy zawarte na ok...   [2008-02-15]
Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych tygodniach
W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć rozwiązania kwestii, kiedy zaczyna się bieg okresu wypowiedzenia umów, w których okres wypowiedzenia liczony jest w pełnych tygodniach kalendarzowych.   [2008-02-13]
Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych miesiącach
Wielu pracownikom obliczenie okresu wypowiedzenia przysparza sporo problemów. Większość osób jest przede wszystkim zdezorientowana, jeśli chodzi o termin, od którego zaczyna się liczyć bieg złożone...   [2008-02-11]