Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas określony

 

Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony?

 

  • Umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  • Strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.

 

 

Coraz bardziej powszechne jest zawieranie pierwszej umowy o pracę na nietypowy, określony czas 7 miesięcy, zamiast umowy o prace na okres próbny. Daje to przede wszystkim pracownikowi większy komfort psychiczny i większą stabilizację niż umowa na okres próbny (zawierana najczęściej na 3 miesiące). Należy jednak upewnić się czy w takim przypadku został uwzględniony drugi warunek, a mianowicie zawarcie w umowie informacji o możliwości wypowiedzenia.

 

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

 

Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko w przypadku, kiedy w umowie została zawarta klauzula możliwość możliwym wypowiedzeniu, czyli pracodawca przewidział taką ewentualność, a dodatkowo umową została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli spełnione zostaną warunki opisane powyżej i j istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie

 

Zobacz też artykuły:

 

[ 06/02/2008 ]
1 | 2