Europejskie CV

Jest to uniwersalny wzór życiorysu, obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości podejmowania pracy w krajach członkowskich. Ułatwiając poszukiwanie zatrudnienia na europejskim rynku oraz usprawniając procesy rekrutacyjne Komisja Europejska opracowała uniwersalny wzór życiorysu. Europejskie CV ma za zadanie przedstawić przebieg edukacji i doświadczenia zawodowego według ogólnie przyjętych norm w UE. Dokument ten może być wykorzystywany podczas procesu kwalifikacji na różnego rodzaju stanowiska zawodowe oraz szkolenia.

Europejskie CV jest źródłem informacji dotyczących:

  • * znajomości języków obcych
  • * posiadanego doświadczenia zawodowego
  • * zdobytej edukacji
  • * odbytych szkoleń
  • * posiadanych dodatkowych umiejętności i zdolnościach pozazawodowych.

 

Dołączone pliki

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3