Typy CV

Przebieg procesu poszukiwania pracy zależy od wielu czynników. Poszczególne jego etapy nigdy nie będą takie same dla różnych potencjalnych pracowników.

Inaczej będzie wyglądał on w przypadku świeżo upieczonego magistra ubiegającego się o posadę asystenta w lokalnym przedsiębiorstwie, inaczej w przypadku doświadczonego menedżera z wieloletnim stażem, pnącego się w górę po szczeblach kariery, jeszcze inaczej w przypadku krawcowej chcącej załapać się na etat w dużym zakładzie produkcyjnym. Siłą rzeczy pierwszy etap, jakim jest poinformowanie przyszłego pracodawcy o naszej osobie, o naszej chęci podjęcia pracy na danym stanowisku, czyli pisanie CV, również będzie przebiegał na wiele sposobów.
 
Specjaliści od procesu rekrutacji są zgodni, co do jednego - w życiorysie zawodowym najważniejszy jest czytelny i jasny sposób przekazania informacji o doświadczeniu, umiejętnościach, posiadanej wiedzy i potencjale kandydata, tak by zachęcić czytającego do zaproszenia go do kolejnego etapu rekrutacji. Jednak wbrew pozorom cel ten nie jest prosty do osiągnięcia. Kolejna zasada pisania życiorysów mówi - nigdy nie mijaj się z prawdą. A fakty często nie pomagają w osiągnięciu zamierzonego celu. I tu z pomocą przychodzi typologia życiorysów. Istnieje wiele wzorów, zasad formalnych budowy CV, pozwalających na ukrycie braków w kompetencjach bądź uwypuklenie konkretnych cech. Tylko od kandydata zależeć będzie wybór któregoś z nich.

Klasyfikacja CV

Życiorysy możemy podzielić ze względu na sposób ich sporządzenia na:

* CV anglosaskie
* CV francuskie.

CV anglosaskie, czyli życiorys napisany za pomocą komputera, stanowi w tym momencie standard. Pracodawca oczekuje tego typu CV przede wszystkim ze względu na czytelność, zawartych w nim informacji, samą estetykę dokumentu oraz ogólne wrażenie profesjonalnie przygotowanego dokumentu.

CV francuskie, czyli życiorys napisany ręcznie wchodzi w grę tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego życzenia pracodawcy. Czasem specjaliści od rekrutacji twierdzą, że charakter pisma może wiele powiedzieć o człowieku. Duże firmy mogą zatrudniać grafologów analizujących pisane odręcznie CV lub listy motywacyjne. Jednak wysłanie tego typu życiorysu w innym przypadku może zaowocować jego odrzuceniem bez przeczytania. Po prostu dokument napisany ręcznie, siłą rzeczy będzie mniej czytelny na tle innych, pisanych komputerowo lub na maszynie.

[ 30/01/2006 ]
1 | 2 | 3