Ciekawe artykuły

 

O nas

Tajemnica współpracy z osobami o trudnym charakterze?

Zarządzanie systemem komunikacji i kształtowanie kultury informacji w miejscu pracy.

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego

Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedna rundę, ale wiem, że wygrasz me

Sztuka jak wiara jednego się tylko boi: letniości Witold Gombrowi

Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wste

Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpa

Ryzyko popadnięcia w nałóg jako skutek przepracowania

Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej.

Psychologiczne uwarunkowania określające postawę zaradności na rynku pracy

Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpa

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda?

Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plaster miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak mie

Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną rzeczą, a pamięć inną. A to jest jedna rze

Polityka to nie jest marzycielska rze

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej.

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej

Lex mitior retro agit - ustawa łagodniejsza działa wste

Koń

Lex prospicit, non respicit - prawo przewiduje na przód, a nie wstecz; ustawa działa do przodu, a nie wste

Lex severior retro non agit - ustawa surowsza nie działa wste

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rze

Młodość to piękna rze

Naóka to tródna że

Nie oglądam się za siebie, chyba że po to, aby sprawdzić, czy zamknęłam drzwi na klu

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie?

Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpa

Ex post facto - od po fakcie; o prawie działającym wste

Czym się strułeś, tym się le

Dziewictwo jest najbogatszym skarbem dziewczyny, ale trudno jest długo bronić skarbu, do którego wszyscy mężczyźni mają klu

Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat - złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rze

Kiedy nie można znaleźć nawet śladu rodzinnego domu, kiedy odmienione są drzewa i rzeka, jedynym głosem, jaki spodziewamy się usłyszeć od pielgrzyma, jest głos rozpaczy, lament, gory

Jeżeli miecz, to nie pisarz, jeżeli pisarz, to nie mie

Haeret res - w tym rze

Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada desz

A wiesz ty, co będzie z Polską / za lat dwieście? Adam Mickiewicz, Dziady,

Strategia inwestowania w siebie. Planowanie życia i kariery cz. 4

Strategia inwestowania w siebie. Planowanie życia i kariery cz. 3

Strategia inwestowania w siebie. Planowanie życia i kariery cz. 2

Strategia inwestowania w siebie. Planowanie życia i kariery cz. 1

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 7

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 6

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 5

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 4

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 3

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 2

Problemy zawodowe i życiowe ? dźwignia rozwoju czy przeszkoda? cz. 1

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 6

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 5

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 4

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 3

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 2

Świat wirtualny jako przestrzeń rozwoju osobistego cz. 1

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 7

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 6

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 5

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 4

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 3

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 2

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej cz. 1

Ryzyko popadnięcia w nałóg jako skutek przepracowania cz. 4

Ryzyko popadnięcia w nałóg jako skutek przepracowania cz. 3

Ryzyko popadnięcia w nałóg jako skutek przepracowania cz. 2

Ryzyko popadnięcia w nałóg jako skutek przepracowania cz. 1

Tajemnica współpracy z osobami o trudnym charakterze? cz. 3

Tajemnica współpracy z osobami o trudnym charakterze? cz. 2

Tajemnica współpracy z osobami o trudnym charakterze? cz. 1

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie? cz. 3

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie? cz. 2

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie? cz. 1

Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych cz. 5

Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych cz. 4

Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych cz. 3

Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych cz. 2

Psychologiczne zasady prowadzenia owocnych rozmów telefonicznych cz. 1

Psychologiczne uwarunkowania określające postawę zaradności na rynku pracy cz. 4

Psychologiczne uwarunkowania określające postawę zaradności na rynku pracy cz. 3

Psychologiczne uwarunkowania określające postawę zaradności na rynku pracy cz. 2

Psychologiczne uwarunkowania określające postawę zaradności na rynku pracy cz. 1

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej cz. 7

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. cz. 6

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. cz. 5

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. cz. 4

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. cz. 3

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. cz. 2

Praca nad sobą z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. cz. 1

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie? cz. 3

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie? cz. 2

Czy każdy może nauczyć się współpracy z innymi i wydajnej pracy w grupie? cz. 1

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 7

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 6

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 5

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 4

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 3

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 2

Możliwości wykorzystania podświadomości i kierowania nią w procesach pracy intelektualnej i kreatywnej. cz. 1

Zarządzanie systemem komunikacji i kształtowanie kultury informacji w miejscu pracy. cz. 3

? ... jeśli się na prawdę czegoś pragnie, jeśli się do tego dąży, laur zwycięstwa musi do nas należeć. L. Teliga

Żyćto znaczy walczyć. Seneka (Lucius Annaeus Seneca, ok. 3 - 65 n. e)

Żyd Żyda, ksiądz księdza o sto mil zwietrzy. Adalberg

Żądza życia nie ma granic prawo do życia też nie ma granic. Panowa W

Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. Khalil Gibran

Żółć: Żółć pospolity - wizytówka wątroby. Radgowski Michał

Życzliwy i wierny przyjaciel jest balsamem życia. Mercy Otis Warren

Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.

Żyd to człowiek, którego inni uważają za Żyda. Jean Paul Sartre (filozof francuski, 1905 - 1980)

Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę wielkie. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście, by samemu być szczęśliwym. Raol Follerau

Życie to zbyt wielka rzecz, aby mogło się skończyć, zanim wydamy ostatnie tchnienie. Erich Maria Remrque, Łuk Triumfalny

Żyj tak, jakbyś miał żyć wiecznie, a pracuj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Przysłowie chińskie

Żyjemy w zwariowanych czasach. Lot w Kosmos odbywa się coraz szybciej, jazda do biura coraz wolniej. Charles Lindbergh

Życie to najgorsza impreza na jakiej byłem.

Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnice Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. ks. Jan Twardowski

Życzliwość jest pragnieniem szczęścia drugich. Tolmann Pesch

Żyjemy w czasach pesymistycznego optymizmu.

Żyj w ukryciu. Epikur z Samos

Życie to jest tak, jakby człowiek dawał publiczny koncert gry na skrzypcach, po raz pierwszy trzymając w ręku instrument. Samuel Butler

Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne. T. H. Leslie

Życie to dzieciństwo naszej nieśmiertelności. Johann Wolfgang Goethe

Żywot grabarza jest wesoły. / Grzebie systemy, wiary, szkoły. Czesław Miłosz (ur. 1911)

Żyj teraźniejszością i idź z biegiem wydarzeń.

Żyjemy nie tak jak byśmy chcieli, lecz tak jak możemy. Menander

Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia. (Niezawinione Śmierci) William Wharton

Żyj z ludźmi, jakbyś był widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj, jakbyś był słuchany przez ludzi. Seneka

Życie to jest to, co się nam przydarza, kiedy planujemy coś zupełnie innego. Thomas la Mance

Życiem kieruje szczęście, nie mądrość. Cyceron

Życie to choroba przenoszona drogą płciową.

Żyć znaczy umierać. Fryderyk Engels (1820-1895)

Żyj nadzieją, a smutek wnet ustąpi. Victor Hugo (1802-1885)

Żyć długo chcą wszyscy, ale nikt nie chce być starym. Johann Nestroy

Życie to jeden jest różaniec, który my sami nawlekamy; codziennie jedno ziarnko do innych ziarnek dorzucamy. Czas bezlitośnie wciąż nad nami pracy pilnuje w każdej chwili, patrzy, czy dobrze nawlekamy, czyśmy żadnego nie zgubili. I choć ziarenka są n

Życie w prostocie to jedyne płuca, którymi świat może jeszcze oddychać. Phil Bosmans

Żyjemy, nie tak jak chcemy, ale tak jak potrafimy. Demokryt

Żyjemy w świecie pozorów, pozorujemy więc, że żyjemy.

Żyjemy w wielkich czasach, lecz czasu coraz mniej! Wiesław Brudziński

Życie to coś, co dzieje się obok nas, gdy jesteśmy zajęci układaniem planów. John Lennon

Życie to nieustanne czuwanie. Aldona Różanek

Żyć to znaczy myśleć. Cyceron

Żyć jest bardzo niezdrowo. Kto żyje ten umiera. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)

Życie to ciekawość. Jeśli nie jesteś ciekawy oznacza to, że leżysz w trumnie. Boulez Pierre

Życie to dochodzenie różnymi drogami do niczego.

Życie: Dożywotnia kara śmierci. Tuwim Julian (1894 - 1953)

Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny

Życie to męka, lepiej by było w ogóle się nie urodzić - jednak takie szczęście ma tylko jeden na tysiąc.

Życie to coś więcej niż sentymentalne porównanie. Erich Maria Remrque Łuk Triumfalny

Żyjemy w wieku totalnej jawności życia prywatnego. Alberto Moravia

Życie to pojedyncza litera alfabetu. Może nie znaczyć nic, a może być częścią czegoś wielkiego. Powiedzenie żydowskie

Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności...

Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia. Janis Joplin

Życie to jeden długi proces męczenia się. Samuel Butler (1835-1902)

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. św. Franciszek Salezy

Życie to sztuka wyciągania wystarczających wniosków z niewystarczających danych. Samuel Butler

Żyjąc odważnie, narażam się ludziom. s. 320 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne

Życie to podróż, nie dom. Feliks Feldheim

Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość, za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach. Bosmans Phil

Żyjąc w jakiejś epoce, niepodobna znaleźć punktu, z którego by można ją obserwować. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832

Żywy mąż dla kobiety bohaterem, zmarły bohaterem nad bohatery. Gruzińskie

Żyje się tylko raz! Heinrich Waldberg (1861 - 1935)

Żyć to być stronniczym.

Życie to test. Tylko test. Gdyby było inaczej, ktoś powiedziałby nam, co robić i dokąd iść. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami

Żyjemy tak, jak śnimy - samotnie. Joseph Conrad

Życie wyłącznie dla siebie nie można nazwać życiem. Menander

Życie w cieniu podejrzeń też ma swoje blaski.

Życzę ci odwagi słońca, które, mimo nędzy i ogromu zła tego świata, dzień po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni.

Żyj zawsze tak, byś nigdy nie został sam. Vienio Pele

Życie to język, za pomocą którego przekazuje się nam pewne prawdy. Gdybyśmy mogli posiąść je w jakiś inny sposób, nie musielibyśmy żyć. Arthur Schopenhauer

Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła... George Bernard Shaw

Życie to śmieszny i głupi żart. Michaił Lermontow

Życie wielu ludzi przebiega w chłodzie cienia czarnej chmury: poprzez okrutną obojętność ich bliźnich. Phil Bosmans

Żyć - i tak czynić, aby także inni żyli. Marina Iwanowna Cwietajewa (1892-1941)

Życie to nałóg z którym bardzo trudno zerwać. Terry Pratchett: Kosiarz

Życie to podróż powrotna do domu. Herman Melville

Żyć - to myśleć. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)

Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Graffiti na murze

Życie zaczyna się po setce . Witold Zechenter

Życie w obecnych czasach jest trudne, w przyszłości komiczne, a w przeszłości niemożliwe. Mel Tobias

Życie to stwarzanie i przezwyciężanie oporów. Jerzy Kuncewicz

Żyje wrażliwym doświadczeniem, a nie logiczną ekstazą. Georges Bataille

Życie to błędne koło, z tą jedną różnicą, że z każdym dniem coraz większe. Kamil Ejsymont

Żyjmy dłużej! Niż inni. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu - oto sztuka życia. Theodor Fontane (1819-1898)

Żyjemy w epoce, która za dużo czyta, by mogła być mądra, i za dużo myśli, by mogła być piękna. Oskar Wilde (1854-1900)

Żyć to przede wszystkim przyjąć swoje życie. Michel Quoist

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor

Żyj tak, aby znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz. Julian Tuwim (1894-1953)

Życie zmusza człowieka do wielu czynności dobrowolnych. Stanisław Jerzy Lec

Żyć długo - to chce każdy, być starym - nikt. Johann Nestroy

Życiem jak samochodem - kieruje się z wewnątrz. Richard Carlson: Nie zadręczaj się drobiazgami

Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. Fiodor Dostojewski (1821 - 1881)

Życie wciąż na nowo pisze scenariusze szczęścia. Szkoda, że na ludzkiej skórze... . Antoni Regulski

Żyjemy, żeby umrzeć. Antyfanes

Żyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości. Zenta R. Raudive

Życie zawsze wychodzi nam naprzeciw z zaproszeniem: Chodźcie, zobaczycie jak cudownie jest żyć . A co my robimy? Cofamy się i robimy mu zdjęcie. Baker Russell

Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz. (król Lear u Shakespearea) [30] H. Jackson Brown, - P S Kocham Cię

Życie to wyrok, jaki człowiek musi odbyć za karę, że się urodził. Pedro Coderon

Życie to wiara w Boga i w to, że potrafimy poznać jego stworzenie wraz z prawami, które nim rządzą. Michalik Łukasz

Życie to zadanie rachunkowe, nie powieść francuska. Rittner Tadeusz

Żyjemy w epoce móżdżków elektronowych. Hugo Dyonizy Steinhaus (1887-1972)

Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy. Nicholas de Chamfort

Żyć to znaczy: dopiero przygotować się do życia. Umieramy w chwili, kiedy byśmy mogli na dobre zacząć. Ale Najwyższy Sędzia mówi: Nie dam się oszukać, to właśnie było życie. Karol Irzykowski

Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią. Emil Zegadłowicz

Życie zaczyna się po czterdziestce. Walter Boughton Pitkin (1878 - 1953)

Życie wymaga od nas tylko tyle siły, ile posiadamy. Jedyny możliwy sukces to nie uciec. Dag Hamarskjold

Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz. Julian Tuwim (1894 - 1953)

Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu. Stanisław Jerzy Lec (pierw. de Tusch - Letz, 1909-1966)

Życie towarzyskie byłoby urocze, gdyby jeden człowiek choć cokolwiek obchodził drugiego... . Nicola de Chamfort

Żyjemy w czasach spiesznego próżniactwa. Wielu ludzi nie robi nic, ale robi to w pośpiechu. Curtis Baker

Żyjemy nie tak, jak chcemy, lecz tak, jak potrafimy. Demokryt z Abdery (ok. 460 - 370 p. n. e)

Żyjemy w epoce fachowców, którzy nie interesują się swoim fachem. Peter Bichsel

Życie to najkorzystniejszy interes - dostajemy je za darmo. Przysłowie żydowskie

Życie to misja. Każda inna definicja życia jest fałszywa i prowadzi tych, którzy ją wyznają, na manowce. Religia, nauka, filozofia, chociaż nadal różnią się w różnych punktach, zgadzają się, że każde istnienie jest celem. Giuseppe Mazzini

Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich. Michel de Montaigne

Żebym był ścieżką jak życie drobną, schyloną jak kłosy, przez którą przebiegł Jezus nieśmiały i bosy. Jan Twardowski

Życie jest jedną długą lekcją pokory. James M. Barrie

Życie obywatela należy do ojczyzny. Napoleon Bonaparte

Żona kocha sercem, mąż głową. Feliks Feldheim

Żonaci wzdychają zawsze głębiej niż kawalerowie.

Życie człowieka jest historią jego lęków. Aleksander Neill

Życie jest jak pudełko czekoladek - najlepsze wyjedli inni.

Życie Jezusa to nie żadne widowisko, to orędzie. Léon Bloy

Życie jest jak cebula, która się obiera ze łzami. Przysłowie francuskie

Życie niekontrolowane jest bezwartościowe. Platon

Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. Henry Ford

Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci. św. Augustyn

Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, by przyciąga głupich mężczyzn, i na tyle wulgarna, by kusić inteligentnych. Jeane Moreau

Żona to wampir mężowskiej kieszeni. Konar A

Życie składa się z wielu małych monet. Kto umie nimi obracać, posiada majątek. Jean Anouilh

Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni. Dumitriu

Życie przemija jak błyskawica. Nikos Kazantzakis

Żelazna kadra też z czasem rdzewieje. Tadeusz Gicgier

Życie jest chorobą, cały świat szpitalem, a śmierć - lekarzem. Heinrich Heine

Żona na wczasach: dwutygodniowa emancypantka. Tadeusz Gicgier

Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić. H. Bordeaux

Żeby z domu zrobić mieszkanie, trzeba w nim przebywać.

Życie bez radości to lampka bez oliwy. Walter Scott

Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością. Ali Ibn Albi Talib

Życie można zrozumieć, tylko oglądając się za siebie, ale żyć trzeba, patrząc przed siebie. Soren Kierkegaard

Życie nam nie ucieka. Życie nas tratuje. Joe Frazier

Życie modlitwy, jego nasilenie, głębia i rytm - to miara naszego duchowego zdrowia. Paweł Jewdokimow

Życie nie jest romansem, przedstawieniem w teatrze czy działalnością - lecz trudną sytuacją. George Santayana

Żmija nie zatruje się własnym jadem. Opolski Dominik

Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, gdy ich mąż mówi do innej kobiety. Henri Torr?

Życie równa wszystkich ludzi; śmierć tylko wybitnych. Bernard Shaw

Życie niemal na pewno ma sens. Albert Einstein

Życie posiada więcej fantazji niż ludzie. Anatol France

Życia nie da się przełożyć na piosenki... Klaudiusz Debussy

Życie jest kwarantanną na drodze do raju. Karol Juliusz Weber

Życie nie jest prezentem, który otrzymuje się w dniu urodzin. Z chwilą kiedy zaczynam myśleć, staje się ono zobowiązaniem. Izabela Bielińska

Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność. Henry David Thoreau

Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła. J. W. Goethe

Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód. Soren Kierkegaard

Żeby Polska była Polską. Jan Pietrzak (ur. 1937)

Życie nie jest ani lepsze ani gorsze od naszych wyobrażeń. Ono jest zupełnie inne. Guy de Maupassant

Życie jest krótkie, rozumie się, ale w stosunku do czego? Andre Maurois

Życie nie jest tak krótkie by nie starczyło czasu na grzeczność.

Życie biegnie wahadłowym ruchem miedzy bólem i nudą, a są to faktycznie jego ostateczne składniki. Artur Schopenhauer

Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi. Forrest Gump

Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą. Oliver Wendell Holmes

Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem; śmiertelność sięga stu procent.

Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. Stanisław A. Poniatowski

Życie jest jak krawędź drapacza chmur. Albo podchodzisz zbyt blisko i spadasz. Albo pozostajesz tak daleko, że możesz się tylko nudzić

Żona, która nie umie wpływać na męża jest gąską. Żona, która nie chce na niego wpływać jest świętą. Marie Ebner - Eschenbach

Życie bezmyślne nie jest warte życia. Sokrates

Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wypowiedziane przed ołtarzem i już jesteś żonaty,jedno słówko wypowiedziane we śnie i już jesteś rozwiedziony. Vittorio De Sica

Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka. ks. Jan Twardowski

Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć. Oscar Wilde

Żebrak zazdrości żebrakowi, a poeta poecie. Hezjod

Żeby poznać swą lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś gorszego. Witold Gombrowicz

Żebyż znać szlagier trąb jerychońskich! Stanisław Jerzy Lec

Żeby człowieka usłyszeć, wystarczy go wysłuchać zamiast przesłuchiwać. Jacek Wejroch

Żeń się. Jeżeli znajdziesz dobrą żonę - będziesz szczęśliwy,

Życie jest długie, jeśli tylko umiesz go używać. Seneka Młodszy

Życie człowieka jest jak pudełko zapałek. Brać je zbyt poważnie byłoby głupotą, ale znowu zlekceważyć niebezpiecznie. Akutagawa Ryunosuke (1892-1927)

Żona dobra, nieszpetna, która mało mówi i mało je, jest prawdziwym skarbem. Perskie

Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu. Mark Twain

Życie jest krótkie. Korzystaj z teraźniejszości w sposób rozumny i słuszny. Bądź rozsądny w odpoczynku. Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus, 121 - 180)

Życia nie da się brać garściami. Przecieka przez palce. . . . Józef Bester

Życie jest jak psi zaprzęg. Jeśli nie jesteś na przedzie, widok nigdy się nie zmienia. . . Lewis Grizzard

Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć

Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek. Pino Pellegrino

Żona i weksel zawsze wracają.

Życie jest chwilą wieczności. Plutarch

Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka. ks. Jan Twardowski

Życie jest jak puszka sardynek - wszyscy szukają klucza. Alan Bennett

Żołądek jest zdrowym rozsądkiem narodów. Polivios Dimitrakopulos

Życie odarte z honoru nie jest życiem.

Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji. Hugo Steinhaus

Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. Peter Lippert

Żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi. Soren Kierkegaard

Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku. Lukrecjusz

Życie szybko pogrąży się w leniwym bezwładzie, jeśliby trzeba zaniechać wszystkiego, co sprawia przykrość. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)

Życie bez radości - to lampka bez oliwy.

Żony szukamy dla jej cnoty, a nałożnicy dla jej urody. Przysłowie chińskie

Życie bez celu jest błądzeniem. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)

Życie chrześcijanina ma swoje korzenie w niebie, a nie tylko na ziemi. Chiara Lubich

Życie bez marzeń pozbawione jest sensu.

Życie jest jak umiejętne wyrwanie zęba. Cały czas myślisz, że to najważniejsze dopiero przyjdzie, gdy nagle spostrzeżesz, że już po wszystkim. Otto von Bismarck (1815 - 1898)

Życie jest krótkie, sztuka długa. Hippokrates (ok. 460-377 p. n. e)

Życie bez celu przytłacza nas. / Spełnijmy więc co los nadarzy/ -lub rogu Śmierci usłuchajmy,/ w mrok wezwani. / Gdy cel nam w życiu nie przyświeca,/ martwe są oczy udręką los albo pierś zbroczy samobó

[ 08/07/2010 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45