Cytaty

A już najpiękniej mówił o...
Bo miłość nie zna pór...
Każdy z nas we wczesnej...
Najlepszym strażnikiem dziewictwa dziewczyny jest...
Polska polityka za polskie pieniądze...
Stałem ze zdumieniem w oku...
Więc kimże w końcu jesteś...
Z Bogiem i choćby mimo...
bo umiem dziś na Naturę...
czasem gdy morze bardzo jest...
czy kiedy się kogoś kocha...
doszedłem do potwierdzonego później przekonania...
gdybym przestał być oszołomem wówczas...
i oczywiście guzik dla biedaków...
jest we mnie miłość cale...
kiedy czegoś gorąco pragniesz cały...
kobieta pragnie dziecka i ustabilizowanego...
ludzie w różny sposób zdążają...
musisz uważać na znaki Bóg...
najlepszą polityką wojny jest zachowanie...
nie ma żadnego Pawła ten...
niepodobna przyjąć aby zanikła nasza...
niespokojne jest serce nasze dopóki...
nikt nie może stracić z...
objawiły się zahartowane klęskami charaktery...
przeczucia są nagłym skokiem duszy...
przede wszystkim zaciekawienie i pożądanie...
przez całe stulecia wywyższał człowieka...
roztropność nakazuje nigdy nie ufać...
w ostatnich latach wyraźnie zwycięża...
w życiu ludzi zamożnych naprawdę...
wielu miało i ma to...
wszystko co zdarza się raz...
żaden literat nigdy nie wymyśli...
żyć to przecież znaczy iść...
Wszystko co zaczyna się dobrze...
kociak na widok spodni ...
lat to końcówka Już się...
czegokolwiek nie nadaje się do...
A Bóg odsłania przyszłość niesłychanie...
A Deo et Rege ...
A Jezus myśli o nas...
A bene placito dowolnie...
A biada milczącym o Tobie...
A bogowie grają w kości...
A capite od początku...
A capite ad calcem ...
A cappella tylko śpiew...
A contrario wychodząc z...
A cruce salus z...
A czymże jest prawdziwa męskość...
A cóż piękniejszego nad niebo...
A cóż to jest za...
A dato skrót a d...
A dextra parte z...
A die od tego...
A doctis pretium scelus est...
A fortiori od mocniejszej...
A fronte praecipitium a tergo...
A fructibus eorum cognoscetis eos...
A gdy odejdę i przygotuję...
A gdy pragnienie wolności owładnie...
A gdy serce twe przytłoczy...
A gdyby tak się wedrzeć...
A ja ufam miłosierdziu Twemu...
A ja znam ich czyny...
A ja jak oliwka zielona...
A jakie było pytanie Stanisław...
A jakie jest największe kłamstwo...
A jakoż uczyć mają nie...
A jednak istnieje małżeństwo które...
A jednak jest faktem że...
A jednak się kręci Galileusz...
A jeśli komu droga otwarta...
A jeśli miłość jest największym...
A jeśli serce jest tylko...
A jeśli wiemy że wysłuchuje...
A kiedy cię pocałuję Trzy...
A kiedy strzyżesz owieczki opowiadaj...
A kto by chciał mi...
A kto ma za nic...
A kto się Boga boi...
A latere ab latere ...
A lie has no legs...
A ludzie rzekną że nieba...
A man who knows he...
A mari usque ad mare...
A mensa et thoro ...
A miłość daje to czego...
A miłość Jeszcze jeden nałóg...
A może Betlejem musi leżeć...
A może czyste ręce powinny...
A może dopiero w świecie...
A może jesteśmy jedynie czyimś...
A może narodziny czy raczej...
A może twój Bóg by...
A może tylko zmieniamy ramy...
A na więcej tego strzeż...
A najdzielniej biją króle A...
A nic nie jest tak...
A nic nie jest źle...
A nie bądźcie przygnębieni gdyż...
A niebo zostawmy im ...
A niechaj narodowie wżdy postronni...
A nullo diligitur qui neminem...
A o odzienie czemu się...
A ona się jednak porusza...
A oni zachowali milczenie i...
A pactis privatorum publico iuri...
A pedibus usque ad caput...
A pewna kobieta od dwunastu...
A polski Salomon pełne wylał...
A pomnij że jest prawo...
A posse ad esse ...
A posteriori od późniejszego...
A priori od wcześniejszego...
A priori assumptione założenie...
A przecież wtedy podczas rewolucji...
A real friend is one...
A sami byli dla siebie...
A szczęście tak jak skrzypce...
A szkoda zwać człowiekiem kto...
A są rzeczy których nie...
A słońce Prawdy wschodu nie...
A tablice były zapisane na...
A te mrówki tak wspaniałe...
A ten zwycięzcą kto drugim...
A ten komu mało się...
A ten który posiada wiedzę...
A tergo od tyłu...
A to będę się śmiał...
A to czysta wariacja ta...
A tuo Lare incipe ...
A verbis ad verbera ...
A verbis legis non est...
A wiesz ty co będzie...
A więc nigdy nie cofa...
A więc pamiętaj w...
A większą mi rozkoszą podróż...
A wszystko to stało się...
A z wierszy napisanych chyba...
A śmierć weszła na świat...
A mówić by o tym...
AIDS Przymusowy pas cnoty nie...
Aaequam memento rebus in arduis...
Ab Iove principium od...
Ab Iove surgat opus ...
Ab absurdo wychodząc od...
Ab aeterno od wieczności...
Ab alio exspectes alteri quod...
Ab ante od stanu...
Ab asino lanam wełna...
Ab assuetis non fit iniuria...
Ab equis ad asinos ...
Ab equis ad asinos ...
Ab hinc odtąd stąd...
Ab hoc et ab hac...
Ab igne ignem z...
Ab imo pectore z...
Ab imo pectore z...
Ab incunabulis od kołyski...
Ab initio od początku...
Ab initionullum semper nullum ...
Ab inito semper nullum ...
Ab intestato bez sporządzenia...
Ab intra od wewnątrz...
Ab irato w gniewie...
Ab officio et beneficio ...
Ab omni lege necessitas exempta...
Ab oriente lux światło...
Ab origine od początku...
Ab ovo od jaja...
Ab ovo usque ad mala...
Ab re od rzeczy...
Ab uno disce omnes ...
Ab urbe condita Anno urbis...
Abecadło pierwszy stopień do mądrości...
Abiit evasit excessit erupit ...
Abiit non obiit odszedł...
Ablue pecte canem canis est...
Absens carens nieobecny sam...
Absens heres non erit ...
Absente reo pod nieobecność...
Absentem in criminibus damnari non...
Absentem laedit qui cum ebrio...
Absit oby nie uchowaj...
Absit dicto invidia Niechaj...
Absit omen niech się...
Absit omen Oby to...
Absit Niechaj będzie nieobecny...
Absoluta sententia expositore non indiget...
Absolutna czystość nie jest z...
Absolutna moralność wszystko jest zakazane...
Absolutna wolność człowieka skończyłaby się...
Absolutum dominium absolutna nieograniczona...
Absolutus sententia iudicis praesumitur innocens...
Absque nota bez oznaczenia...
Absque suo non est et...
Absque ulla nota skrót a...
Absterget Deus omnem lacrimam ab...
Abstrakcyjnej prawdy nie ma Prawda...
Abstynent człowiek niepociągający Karol...
Absurd Twierdzenie lub przekonanie jaskrawo...
Absurd przekonanie sprzeczne z twoimi...
Absurdalność daje się wyrazić tylko...
Absurdem jest dzielić ludzi na...
Absurdem jest żądać pięciu rzeczy...
Abusus non tollit usum ...
Aby Bóg był wszystkim we...
Aby Polska rosła w siłę...
Aby budować Królestwo Chrystusowe nie...
Aby być dobrym nie wystarczy...
Aby być kochany nie rozstawaj...
Aby być niewierzącym można być...
Aby być pewnym trafienia w...
Aby być szczęśliwym w miłości...
Aby być szczęśliwym z mężczyzną...
Aby być wielkim trzeba być...
Aby być świętym trzeba być...
Aby czuć się wolnym istnieje...
Aby człowiek czuł siebie konieczne...
Aby do czegoś dojść trzeba...
Aby dojść do wielkości potrzeba...
Aby dzień przedniować a noc...
Aby długo i szczęśliwie żyć...
Aby istnieć trzeba mieć wokół...
Aby istnieć trzeba uczestniczyć Antoine...
Aby kobiety gubić trzeba kobiety...
Aby kraj mógł żyć trzeba...
Aby mieć właściwe spojrzenie na...
Aby nam się dobrze jadło...
Aby nas skłonić do ich...
Aby nas ćwiczyć w męstwie...
Aby opływać w łaski wystarczy...
Aby osiągnąć szczęście trzeba spełnić...
Aby oszacować czas potrzebny na...
Aby oszukać kobietę potrzebny był...
Aby otrzymać pożyczkę najpierw musisz...
Aby pokochać jakąś rzecz wystarczy...
Aby poznać się z najdalsza...
Aby pozyskać sobie ludzi należy...
Aby samemu stać się lepszym...
Aby się oprzeć o ideały...
Aby sobą być Prawdzie patrzeć...
Aby umieć czynić dobro musisz...
Aby uwierzyć w drugiego człowieka...
Aby uwierzyć w siebie potrzebuję...
Aby właściwie nacieszyć się psem...
Aby zdobyć wielkość człowiek musi...
Aby zerwać z nawykiem wyrób...
Aby zmartwychwstać trzeba najpierw umrzeć...
Aby znaleźć miłość nie pukaj...
Aby znać człowieka wystarczy poznać...
Aby zostać świętym wystarczy mało...
Aby zrozumieć klowna trzeba być...
Aby zrozumieć ludzi trzeba starać...
Aby zło zatriumfowało wystarczy by...
Aby Święta Bożego Narodzenia były...
Aby życie było mądre najważniejsza...
Abym wydał głos dziękczynienia i...
Abyssus abyssum invocat piekło...
Abyś źle nie umarł żyj...
Abyście posiedli tę piękną ziemię...
Abyście tylko potrafili położyć kwiaty...
Abyśmy mogli być szczęśliwymi trzeba...
Abyśmy nie upadli w otchłań...
Accessio cedit principali rzecz...
Accessit przystał przyłączył się...
Accipere praestat quam inferre iniuriam...
Accipiat cineres terra paterna meos...
Accusare nemo se debet ...
Acedia beztroska zniechęcenie...
Ach co to była za...
Ach co za oszczędność czasu...
Ach gdybyśmy mogli widzieć życie...
Ach ileż moli widnieje w...
Ach jak łatwo wyrzeczeń żądać...
Ach jakąż dobrą komedią byłby...
Ach nie jest ważne ile...
Acheronta movebo poruszę Acheront...
Acherontis pabulum pokarm dla...
Acrior est oculorum quam aurium...
Acta Apostolorum Dzieje apostolskie...
Acta est fabula plaudite ...
Acta est fabula sztuka...
Acta haec res est ...
Acta martyrum dzieje męczenników...
Acta probant se ipsa ...
Acta sanctorum dzieje żywoty...
Acti labores iucundi przyjemnie...
Actio personalis moritur cum persona...
Actiones heredi et in heredem...
Actiones semel inclusae iudicio salvae...
Actioni non natae non praescribitur...
Activum strona czynna działająca...
Actor rei forum sequitur ...
Actor sequitur forum rei ...
Actor venire debet instructior quam...
Actore non probante reus absolvitur...
Actori incumbit probatia dowód...
Actum est de pelle mea...
Actum ne agas Nie...
Actum ut supra dokonane...
Actus hominis non dignitas iudicetur...
Actus omissa forma legis corruit...
Actus simulatus nullius est momenti...
Acu rem tetigisti dotknąłeś...
Aczkolwiek mąż i żona śpią...
Aczkolwiek tylko niewielu jest Cezarami...
Ad absurdum reductio do...
Ad acta deponere do...
Ad amussim wedle przepisu...
Ad arbitrium do woli...
Ad augusta per angusta ...
Ad baculum uciekać się...
Ad calendas Graecas dosł...
Ad captandam benevolentiam dla...
Ad captandum vulgus dla...
Ad deliberandum do rozważenia...
Ad ea quae frequentius accidunt...
Ad eundem gradum do...
Ad exemplum dla przykładu...
Ad extra na zewnątrz...
Ad extremum do końca...
Ad feliciora tempora do...
Ad finem do końca...
Ad fontes do źródeł...
Ad fundum do dna...
Ad hoc dosł do...
Ad hominem do człowieka...
Ad hunc locum do...
Ad idem do tego...
Ad impossibilia nemo obligatur ...
Ad infinitum do nieskończoności...
Ad initium do początku...
Ad inquirendum do zbadania...
Ad intende z sercem...
Ad interim w międzyczasie...
Ad leones lwom na...
Ad libitum ad lib ...
Ad limina apostolorum do...
Ad lucem do światła...
Ad maiora natus sum ...
Ad maiorem Dei gloriam A...
Ad manum pod ręką...
Ad maximam Dei gloriam ...
Ad maximam Poloniae gloriam ...
Ad meliora tempora do...
Ad misericordiam do łaski...
Ad modum na sposób...
Ad multos annos Sto...
Ad nauseam do mdłości...
Ad notam do wiadomości...
Ad nutum na skinienie...
Ad oculos naocznie...
Ad operam do dzieła...
Ad ostentationem na pokaz...
Ad paters dosł do...
Ad pedem litterae do...
Ad perpetuam rei memoriam ...
Ad personam ze względu...
Ad pompam dla popisu...
Ad praesens ova cras pullis...
Ad quas res aptissimi erimus...
Ad rastros seriores redit ...
Ad rationem meam na...
Ad rem do rzeczy...
Ad saccum ire pójść...
Ad scamnum asinorum na...
Ad summum do szczytu...
Ad unguem factus do...
Ad unum omnes wszyscy...
Ad usum według zwyczaju...
Ad usum Delphini na...
Ad usum externum skrót ad...
Ad usum internum skrót ad...
Ad usum proprium skrót ad...
Ad usum publicum do...
Ad utrumque paratus przygotowany...
Ad valorem według wartości...
Ad venerem quicumque voles attingere...
Ad verbum dosłownie...
Ad vitam aeternam na...
Ad vitam aut culpam ...
Ad vivum do życia...
Ad vocem dosł do...
Ada to nie wypada Tak...
Adam pierwszy pantoflarz a...
Adam i Ewa to były...
Adam nie rozwiódł się z...
Adam ujrzawszy że Ewa jest...
Adeat invito ne quis discedere...
Adeo familiariter est hominibus omnia...
Adhibenda est in iocando moderatio...
Adnotatio skrót ad adn ...
Adoptio naturam imitatur Adopcja...
Adoracja jest drogą człowieka do...
Adresy się zapisuje aby je...
Adscriptus glebae przypisany do...
Adsum jestem obecny...
Adulationi foedum crimen servitutis malignitati...
Adulescentia est tempus discendi sed...
Adversis rerum immersabilis undis ...
Adversus solem ne loquitor ...
Adversus stimulum calcitrare przeciw...
Advocatorum error litigatoribus non noceat...
Advocatus Dei adwokat Bogu...
Advocatus diaboli adwokat diabła...
Adwokat dręczy sakiewkę lekarz ciało...
Adwokat lecz nie rozbójnik Advocatus...
Aegrescit medendo pacjent czuje...
Aegri somnia sny chorego...
Aegroto dum anima est spes...
Aequam memento rebus in arduis...
Aequitas non facit ius sed...
Aequitas numquam contravenit legi ...
Aequitas sequitur legem sprawiedliwość...
Aequo pulsat pede śmierć...
Aequum est peccatis veniam poscentem...
Aequum est ut quis participavit...
Aerarium skarb publiczny w...
Aes alienum dług...
Aes triplex spiż serce...
Aetas parentum peior avis tulit...
Aetatis suae skrót aet aetat...
Aeternum vale pożegnanie na...
Affectus punitur licet non sequitur...
Affinitatis iure nulla successio promittitur...
Affirmanti incubit probatio non neganti...
Aforyzm jest małym domkiem z...
Aforyzm jest ostatnim ogniwem długiego...
Aforyzm świeci i kłamie krótkością...
Aforyzm sentencja są formami Wieczności...
Aforyzm Trochę ognia bez...
Aforyzmem może się najeść tylko...
Aforyzmy są dowcipami filozofii...
Agamus pingui Minerva ut aiunt...
Age quod agis czyń...
Agenda tablica do pisania...
Agendo nemo causam suam facit...
Agens czynnik kierujący...
Agentes et consentientes pari poena...
Agere non valenti non currit...
Agere quod agas considerate decet...
Agitamus quae natura boni summumque...
Agnes Twoim imieniem się pieszczę...
Agnosco veteris vestigia flammae ...
Agnus Dei Baranek Boży...
Agnus Dei qui tollis peccata...
Agresja idzie w parze z...
Agresja łączy się z autoagresją...
Ah Ach Och Biada...
Ait aio negat nego ...
Aj Mopsik malusi Skoro szczeka...
Akt pierwszy tragedii ludzkiej ...
Akt seksualny można zaliczyć do...
Aktor jedyny uczciwy obłudnik...
Aktorstwo to okresowa przeprowadzka Miszewski...
Aktualność jest określeniem tego co...
Ala ma kota ale kot...
Ala ma kota Marian Falski...
Albo lapillo notare diem ...
Albo nie próbuj albo dokonaj...
Albo wesz zwycięży rewolucję albo...
Albo znajdziemy drogę albo ja...
Albo znajdę drogę albo ją...
Albo śmierć albo zwycięstwo Aut...
Albowiem nie mogę być wolny...
Albowiem to Bóg jest w...
Albowiem według wiary a nie...
Ale Ty o Panie tarczą...
Ale gdy otwieram usta do...
Ale miejcie nadzieję bo nadzieja...
Ale miłości będzie dosyć Wszystka...
Ale najbardziej ja lubię Ciekawość...
Ale najgorzej jest z głupim...
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy...
Ale nim doszedł do ostatniego...
Ale przerwał mi i stając...
Ale są takie krzyże ogromne...
Ale teraz to się staje...
Ale wy bracia nie jesteście...
Alea belli incerta los...
Alea iacta est kości...
Aleam emis kupujesz ryzyko...
Alegoria religijna staje się częścią...
Alere flammam podsycać ogień...
Algeria tatusia już nie istnieje...
Alias inaczej kiedy indziej...
Alibi gdzie indziej...
Aliena laudatis vestra ignoratis ...
Aliena nobis nostra plus aliis...
Aliena nobis nostra plus aliis...
Aliena vitia in oculis habemus...
Aliena vitia quisque reprehendi mavult...
Alienius dolus nocere alteri non...
Alienumaes homini ingenuo acerba est...
Alimenta to niespodziana rozkoszy...
Alimenta cum vita finiuntur ...
Alimenty tarapaty taty Jan...
Alimenty podatek konsumpcyjny Miszewski Mieczysław...
Aliquando bonum dormitat Homerus ...
Alis volat propiis leci...
Alit aemulatio ingenia współzawodnictwo...
Aliter cum tyranno aliter cum...
Alitur vitium vivitque tegendo ...
Aliud est celare aliud tacere...
Aliud est facere aliud est...
Aliud pro alio invito creditori...
Alkohol i namiętność jednakowo zawracają...
Alkohol jest mostem ale...
Alkohol konserwuje wszystko z wyjątkiem...
Alkohol nic nie stwarza tylko...
Alkohol pity w miarę nie...
Alkohol redukuje udrękę pytań związanych...
Alkoholik moralności upija się błędami...
Alma mater dosł matka...
Alma mater Iagellonica dobroczynna...
Alter alterum docet jeden...
Altera pars druga strona...
Alteri stipulari nemo potest ...
Alteri vivas oportet si tibi...
Alterius contractu nemo obligatur ...
Alterius non sit qui suus...
Altissima quaeque flumina minimo sono...
Altruista to człowiek który myśli...
Altum silencium głęboka cisza...
Ama nos et vale ...
Amantes sunt amentes kochankowie...
Amantium irae amoris integratio ...
Amare humanum est humanum ignoscere...
Amat victoria curam zwycięstwo...
Ambicja to ostatnie schronienie bankruta...
Ambicja łatwiej chwyta się małych...
Ambicje są zawsze wrogiem spokoju...
Ambicje łatwo się chwyta małych...
Ambicje to coś takiego co...
Ambitiosa non est fames ...
Ambitni zajdą dalej bo ci...
Ambulatoria est voluntas defuncti usque...
Ambulatoria est voluntas testatoris usque...
Amerykanie są narodem który zbudzić...
Amerykanki oczekują od swoich mężów...
Amici mores noveris non oderis...
Amici diem perdidi przyjaciele...
Amicitia est filia naturae ...
Amicitia nisi inter pocula contracta...
Amicitiae nostrae memoriam spero semptiternam...
Amico amicus sum inimico inimicus...
Amicorum omnia communia u...
Amicum proba probatum ama ...
Amicus Plato amicus Socrates sed...
Amicus certus in re incerta...
Amicus curiae przyjaciel sądu...
Amicus est tamquam alter idem...
Amicus optima vitae possessio ...
Amicus rara avis est ...
Amicus res secundae parant res...
Amicus verus est rara avis...
Amicus vitae medicamentum przyjaciel...
Amo te ama me ...
Among the blind oneeyed man...
Amor animi arbitrio sumitur non...
Amor błąka się i nigdzie...
Amor caecus est miłość...
Amor est vitae essentia ...
Amor omnia vincit miłość...
Amor omnibus idem miłość...
Amor ordinem nescit miłość...
Amor patriae nostra lex ...
Amor to jest naturalne lubi...
Amor tussisque non celantur ...
Amor vincit omnia miłość wszystko...
Amoralność to jeszcze jedno imię...
Amore more ore re iunguntur...
Amoris vulnus idem sanat qui...
Amplituda Najmilsza amplituda od...
An nescis longas regibus esse...
An nescis mi fili quantilla...
Analfabeci muszą dyktować Stanisław Jerzy...
Analiza uryny może wykryć chorobę...
Anarchia w twojej głowie to...
And all people live not...
Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny...
Anglia jest wyspą Anglia nie...
Anglia oczekuje że każdy wypełni...
Anglia przegrywa bitwy lecz wygrywa...
Anglicy mają sto religii lecz...
Anglicy przegrywają wszystkie wojny oprócz...
Anglicy wychodzą nie żegnając się...
Anguis in herba dosł...
Ani dnia bez kreski Apelles...
Ani głowa do rady ani...
Ani kamienne wieże ani mury...
Ani kaszlu ani miłości nie...
Ani na wsi ani w...
Ani różnica poglądów ani różnica...
Ani się woda wróci która...
Ani we śnie ani na...
Ani wielki ani mały nie...
Anima damnata dusza potępiona...
Anima vilis podła dusza...
Anima vilis podła dusza...
Animae dimidium meae połowa...
Animam debet dosł winien...
Animo et fide męstwem...
Animus aeger semper errat ...
Animus est qui divites facit...
Animus facit nobilem umysł...
Animus sanus in corpore sano...
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi...
Newsletter