Wdrażanie SOOP w szwajcarskich gminach.

Kiedy instytucje finansowane przez budżet Państwa stają przed wprowadzeniem nowego systemu płacy dla swojego personelu, zwykle uwarunkowania prawne i polityczne dość wąsko definiują możliwości w...   [2006-06-12]

Miękkie kontra twarde zarządzanie personelem
Miernikiem skuteczności zarządzania personelem jest to, w jakim stopniu proces kadrowy wspiera efektywność działania poszczególnych pracowników i całej organizacji.   [2005-11-23]
Kapitał firmy - pracownicy

Artykuł ten powstał w oparciu o przeprowadzone wywiady z konsultantami z firmy HSO, zajmującej się wdrażaniem systemów informatycznych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

Systemy stworzone z praktyki dla praktyków

Przedsiębiorstwa dostosowują się do wymagań rynku, fuzji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów zachodzących wewnątrz firmy. W naporze tak wielu wyzwań kluczową rolę pełnią aktywnie zaangażo...

Czy płaca zależna od wydajności przynosi korzyści?

Celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego systemu zarządzania personelem "IPS". Systemu, który główny nacisk kładzie na "wartość personelu", przy jednoczesnym podkreśleniu aspektów związ...