Wypadek przy pracy
Definicja wypadku przy pracy głosi, że jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w związku z pracą, powodujące uraz lub śmierć.   [2007-02-23]