Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ADSENSE LOGO

 

 

PRACA

List motywacyjny ma za zadanie przedstawić obraz kandydata na konkretne stanowisko i udowodnić, że przyszły pracownik sprosta stawianym mu obowiązkom. Dokument ten jest dla osoby rekrutującej wizytówką kandydata do pracy, dlatego ważne by zaprezentować się w jak najlepszym świetle. Nie wolno się jednak przechwalać, tylko umiejętne przedstawić swoje atuty adekwatne do charakteru określonego stanowiska. To jak będzie wyglądać list motywacyjny zależy tylko i wyłącznie od inwencji twórczej chętnego do pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że poprawnie i ciekawie napisany list motywacyjny może zaowocować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Jak powinien wyglądać list motywacyjny, aby wynikało z niego, że osoba go pisząca jest najlepszym kandydatem do pracy? Nie ma właściwie gotowych szablonów listu motywacyjnego i nie powinno się ich szukać! List motywacyjny ma zainteresować rekrutujących i skłonić do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydata do pracy. Jeżeli chcemy stworzyć dokument wyróżniający się na tle innych najlepiej nadać mu oryginalną formę i osobisty charakter. Treść listu powinna być indywidualnym rozwinięciem wiadomości z życiorysu i zawierać entuzjastyczne wyrażenie chęci podjęcia określonej pracy ze względu na posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz inne atuty (umiejętności oraz cechy charakteru czy osobowe).W jaki sposób przygotować się do napisania listu motywacyjnego? Przede wszystkim trzeba dokładnie przeczytać ogłoszenie i wypisać na kartce papieru jego najważniejsze elementy, tj.: pełną nazwę stanowiska, nazwę działu i przedsiębiorstwa, a następnie wymagania wobec kandydata (wykształcenie, umiejętności). Warto też zapisać nazwisko osoby zajmującej się rekrutacją, do niej, bowiem będziemy adresować nasze podanie. Następnie trzeba dowiedzieć się czegoś więcej na temat oferowanego stanowiska pracy - głównie po to, aby zastanowić się nad następującymi pytaniami:

* Czy spełniamy wszystkie kryteria podane w ogłoszeniu?

* Czy podołamy stawianym obowiązkom w przyszłości?

* Czy określone to stanowisko będzie dla nas atrakcyjne? Jeżeli któraś z odpowiedzi będzie negatywna nie ma sensu zawracać sobie głowy tym ogłoszeniem. Przy okazji warto zebrać wiadomości przedsiębiorstwie, informacje te będzie można później wykorzystać w liście motywacyjnym lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Teraz w oparciu o informacje z CV trzeba sporządzić listę doświadczeń zawodowych i zdobytych umiejętności (pomocna w tym będzie Lista słów przydatnych podczas pisania CV lub listu motywacyjnego) i przeprowadzić analizę własnych możliwości, odpowiadając sobie na pytania:

* Dlaczego jestem odpowiednim kandydatem na dane stanowisko?

* Jakie cechy i umiejętności mogą być przydatne na danym stanowisku i zwrócą uwagę pracodawcy?

* W jaki sposób będę mógł się wykazać w przyszłej pracy z korzyścią dla firmy? Można już przystąpić do pisania listu motywacyjnego, ale nie wolno tego robić w pośpiechu, lepiej zaplanować wszystko na spokojnie.O czym pamiętać przy pisaniu listu motywacyjnego?

* List motywacyjny ma zainteresować rekrutujących i skłonić do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, zachęcić więc pracodawcę do dalszego kontaktu z Tobą, wykaż swój entuzjazm;

* Pismo musi być napisane poprawną polszczyzną, trzeba zwracać szczególną uwagę na stylistykę, ortografię i interpunkcję;

* Do każdego ogłoszenia trzeba koniecznie napisać nowy dokument. Nie wolno wysyłać każdorazowo tego samego szablonu, bo każde stanowisko ma inną specyfikę i na każdym wymagane są inne umiejętności. Rekrutujący takie listy po prostu wyrzucają.

* Wszystkie informacje zawarte w liście powinny być zgodne z prawdą i odpowiednio dobrane do ogłoszenia;

* List powinien być utrzymany w ciepłym tonie, przyjemny dla czytelnika i niezbyt długi, lepiej pisać zwięźle i na temat. List wraz z podpisem i nagłówkiem nie powinien zająć więcej niż jednej strony formatu A4;

* Dokument musi być napisany starannie na komputerze lub maszynie do pisania czytelną czcionką i wydrukowany na papierze dobrej jakości. Nie mile widziane są udziwnienia typu: wprowadzanie kolorów, drukowanie na kolorowym papierze, itp...;

* Każdy dokument zarówno CV, podanie o pracę, jaki i list motywacyjny musi być podpisany ręcznie imieniem i nazwiskiem;

* W prawym górnym rogu lub w lewym dolnym rogu powinna znaleźć się data i miejscowość;

* Koniecznie trzeba wpisać swoje dane personalne i kontakty, pomimo, że są w CV. Na górze po lewej stronie wpisujemy nasze dane, po prawej (pod datą) dane osoby, do której adresujemy nasz list, (jeśli ta informacja jest podana) lub nazwę działu czy przedsiębiorstwa.Na wstępie Najważniejsze jest wzbudzenie zainteresowania czytającego oraz zwięzłe zawarcie kluczowych informacji Przede wszystkim trzeba podać pełną nazwę stanowiska, o które się staramy, jego numer referencyjny oraz źródło, z którego dowiedzieliśmy się o wolnym etacie. W przypadku ogłoszenia prasowego powinno się wpisać nazwę gazety oraz datę jej publikacji. Jeżeli ogłoszenie znaleźliśmy za pomocą Internetu - nazwę portalu i datę ogłoszenia, jeśli jest podana. Jeżeli wysyłamy ofertę do firmy, która nie zamieszczała żadnego ogłoszenia, należy krótko umotywować, dlaczego chcielibyśmy pracować dla tego właśnie przedsiębiorstwa.Zależy nam na zainteresowaniu osoby czytającej naszą kandydaturą, dlatego warto nasz list zaadresować do konkretnej osoby, która prowadzi rekrutację. W ofertach dane takie nie są zwykle podawane, ale można spróbować zdobyć potrzebne nam informacje korzystając z prasy, telefonu, Internetu czy katalogów firmowych. To może zwrócić uwagę czytającego i przekonać o tym, że jesteś osobą dociekliwą i zaangażowaną w szukanie pracy.

* Adresując list trzeba pamiętać o zwrotach grzecznościowych: "Szanowna(y) Pani(e)", "Szanowni Państwo" itp.. * Pierwsze zdanie najlepiej rozpocząć od: "Zwracam się z prośbą o przyjęcie do pracy..."

* Pamiętajmy, że numer referencyjny jest bardzo istotny, szczególnie, jeśli szukamy pracy w dużym przedsiębiorstwie, pomoże on, bowiem trafić naszym dokumentom do odpowiedniego działu lub osoby i nie zniknie w koszu!W rozwinięciu Trzeba udowodnić, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. W części głównej trzeba wspomnieć o swoim wykształceniu i posiadanych umiejętnościach odnosząc je do wymagań konkretnego stanowiska, na którym nam zależy. Trzeba wykazać, że posiadane doświadczenie oraz wiedza są adekwatne do oczekiwań pracodawcy. Nie powinno się jednak opisywać całego doświadczenia zawodowego czy wykształcenia, bo te informacje zawiera już CV. Lepiej będzie napisać zwięźle, czego się dzięki temu doświadczeniu nauczyliśmy i jak to może zaprocentować w przyszłości. Spróbuj przedstawić, w jaki sposób możesz się przyczynić do poprawy wyników firmy i co wyróżnia cię, jako kandydata prezentując swoje mocne strony.Najczęściej poszukiwane są osoby odpowiedzialne, posiadające umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy zespołowej, mające zdolność logicznego myślenia i łatwość przyswajania wiedzy, przejmujące inicjatywę, łatwo adoptujące się do otoczenia, zdolne do podejmowania szybkich decyzji. Warto, więc wspomnieć o posiadanych przez nas cechach osobowych. Nawet, jeśli nie jesteśmy tak bardzo przebojowi, to możemy mieć inne cechy, które zainteresują pracodawcę.! Pamiętajmy o pisaniu prawdy, dzięki temu unikniemy niezręcznych sytuacji. Na koniec Trzeba zaakcentować swoje zainteresowanie danym stanowiskiem oraz gotowość do spotkania i osobistego przedstawienia swojej kandydatury Zakończenie powinno być krótkie i rzeczowe. Można wspomnieć o tym, że będziemy zaszczyceni możliwością spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Dobrze jest też podać numery telefonów, pod którymi jesteśmy osiągalni w ciągu dnia, pamiętając, że zaproszenie na interwiew możemy otrzymać telefonicznie. - Po prawej stronie pod tekstem wypada umieścić zwrot grzecznościowy "Z poważaniem" lub " Z wyrazami szacunku", a pod spodem odręczny podpis.- Na samym dole po lewej stronie powinno się opisać dołączone załączniki ( CV, świadectwa lub dyplomy potwierdzające nasze kwalifikacje. Lista słów przydatnych podczas pisania CV lub listu motywacyjnego:  

Czasowniki:

* pracować - tworzyć - projektować

* budować - tworzyć - stworzyć - wytworzyć - założyć - zapoczątkować -  rozbudować - rozszerzyć

* doskonalić - uczyć się - uczyć innych - szkolić - uczestniczyć - rozpowszechniać - wprowadzać

* kierować - zarządzać - nadzorować - dozorować - doglądać - koordynować - organizować - kontrolować - prowadzić

* motywować - skłaniać do działania - pobudzać - koordynować * obserwować - zauważać - zaobserwować * wykonywać - dokonywać - osiągać * odrestaurować - naprawiać

* kwalifikować - zaliczać - segregować

* zakładać - ustalać - określać

* - interpretować - myśleć logicznie

* upoważniać - delegowaćLista słów przydatnych podczas pisania CV lub listu motywacyjnego: Umiejętności:

* Moje atuty

* Cechuje mnie:

* Wyróżnia mnie: Potrafię doradzać ludziom, zarządzać personelem, nadzorować personel, delegować uprawnienia, delegować odpowiedzialnie, koordynować pracę, negocjować, motywować, uczyć innych, prowadzić szkolenia, przygotowywać pokazy, prowadzić dyskusje, słuchać innych, współpracować w grupie, prowadzić spotkania, rozwiązywać konflikty, motywować zespoły ludzi do pracy, doskonalić umiejętności, uczyć się szybko, przekonywać innych, analizować, wyciągać wnioski, interpretować, zarządzać projektem, organizować, obsługiwać komputer, przeprowadzać wywiady, programować, rejestrować, przygotowywać dokumentację, korespondować z klientami, wydawać dokumenty, przeprowadzać promocje, obsługiwać klientów, sprzedawać produkty

List motywacyjny pełni bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim jego zadaniem jest przedstawienie Twojej kandydatury na konkretne stanowisko oraz przekonanie pracodawcy do przeczytania Twojego życiorysu (CV). Dokument ten jest niezmiernie istotny także ze względu na możliwość ukazanie siebie w pozytywnym świetle. Nie chodzi tutaj oczywiście o wypisywanie pochwał na swój temat, ale raczej o umiejętne dobranie swoich zdolności i wiedzy do stanowiska o które się staramy. Poprawnie i ciekawie napisany list z pewnością zwiększa Twoją szansę na odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. List motywacyjny jest Twoją wizytówką, daje pracodawcy wstępny obraz przyszłego pracownika. Obraz, którego wykreowanie w dużym stopniu zależy od Ciebie! Jak napisać dobry list, który przekona pracodawcę, że to właśnie Ty jesteś tym jedynym i niepowtarzalnym? Nie ma bardziej sprecyzowanych schematów dotyczących pisania listu motywacyjnego. Zazwyczaj jest on indywidualnym rozwinięciem wiadomości z CV oraz sposobem wykazania się swoją wiedzą, entuzjazmem, inicjatywą oraz innymi atrybutami. W liście należy podkreślić swoje mocne strony i nadać swojej aplikacji bardziej osobisty charakter, czyniąc ją bardziej interesującą i oryginalną. Aby stworzyć ciekawy i odpowiedni do danego ogłoszenia list trzeba się do niego przygotować.

Jak się przygotować do napisania LM?

- Przede wszystkim musisz bardzo uważnie przeczytać ogłoszenie i zdobyć jak najwięcej informacji na temat oferowanego stanowiska pracy.

- Przed przystąpieniem do pisania listu motywacyjnego i życiorysu sporządź listę doświadczeń zawodowych i zdobytych umiejętności (przykładowe umiejętności zamieszczone są na końcu artykułu).

- Dokonaj analizy własnych możliwości i zalet – zastanów się dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, jakie cechy Twojego charakteru mogą zwrócić uwagę pracodawcy, jakiego rodzaju obowiązki jesteś w stanie podjąć się w przyszłej pracy.

- Przygotuj odpowiednie materiały i narzędzia do pracy. List musi być napisany starannie - najlepiej na komputerze lub maszynie do pisania, odpowiednią dużą i czytelną czcionką, wydrukowany na papierze dobrej jakości.

Tego rodzaju rozmowa ma trzy zasadnicze cele:

- kandydatowi pozwala zaprezentować swoje umiejętności oraz kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy, o jakie się ubiega,

- przeprowadzającemu rozmowę daje okazję do przedstawienia obsadzanego stanowiska pracy i całej firmy,

- pozwala zebrać dodatkowe informacje o kandydacie.

To czy odniesiesz sukces podczas rozmowy z pracodawcą zależy od tego, czy wspólnie znajdziecie płaszczyznę porozumienia. Pracodawca szuka pracownika, który posiada przydatne w jego firmie umiejętności i predyspozycje. Zależy mu na kimś, kogo zatrudnienie przyniesie firmie korzyści. Dlatego Twoim zadaniem jest przekonanie rekrutującego, że iż to właśnie Ty najlepiej zaspokoisz jego potrzeby. Rozmowa kwalifikacyjna jest niewątpliwie dość stresującym doświadczeniem nie tylko dla kandydata, ale również dla prowadzącego rekrutację. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że spotkanie z przyszłym pracodawcą jest ważnym wydarzeniem, w procesie poszukiwania pracy. Dlatego należy się do niego odpowiednio przygotować, ponieważ w dużym stopniu od nas samych  zależy to, w jakim świetle się zaprezentujemy.  

Oto kilka rad, które pomogą Ci przygotować się do rozmowy.  

1.    Dokonaj analizy własnej osoby. Pierwszym krokiem, który umożliwi Ci odpowiednie zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej może być analiza własnej osoby jako kandydata na określone stanowisko. Im większą będziesz mieć wiedzę na swój temat, tym pewniej i spokojniej podejdziesz do rozmowy. Zastanów się, pod jakim względem oferowane stanowisko odpowiada Twoim kwalifikacjom i w jaki sposób możesz przydać się firmie. Postaraj się spojrzeć na siebie oczami innych i odpowiedzieć sobie np. na następujące pytania:

- Co jest moją mocną, a co słabą stroną?

- Z czego mogę być naprawdę dumna/y?

- Jakie cechy charakteru pomogły mi w osiągnięciu sukcesu, a jakie przeszkadzały?

- Co chcę robić w życiu?

- Czym wyróżniam się spośród innych

- Jakie są moje zainteresowania?

- Jakiego rodzaju praca najbardziej by mi dopowiadała?  

2. Zbierz informacje o firmie. W procesie przygotowywania się do rozmowy o pracę bardzo istotną sprawą jest zebranie jak największej ilości informacji dotyczących działalności i branży danej firmy. Pracodawca chce się przekonać, że jesteś osobą poważnie zainteresowaną pracą konkretnie w jego firmie, dlatego podczas rozmowy może zapytać Cię o sprawy z nią związane. Dobre przygotowanie (zbadanie firmy) pozwoli ci odnieść korzystne wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W tym celu można przygotować sobie odpowiedzi na następujący zestaw pytań:

- Czym się firma zajmuje?

- Jacy ludzie w niej pracują, jakiego rodzaju stosunki są między   nimi?

- Jaka jest jej struktura organizacyjna?

- Od kiedy istnieje na rynku i jaką ma pozycję?

- Jakich ma konkurentów?

- Ile osób zatrudnia?

- Jaka jest średnia płaca w firmie?

- Czy jest duża rotacja wśród pracowników? Informacje te nie powinny być trudne do zdobycia. Możesz wykorzystać prasę, zwłaszcza lokalną, internet, przeglądać wydawnictwa firmowe – katalogi, foldery, sprawozdania konsumenckie.   

3. Dowiedz się jak najwięcej o stanowisku o które się ubiegasz. Trzecim ważnym krokiem jest zapoznanie się ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Musisz dowiedzieć się (wykorzystując informację zawarte w ogłoszeniu, na stronie internetowej, od osób zatrudnionych w firmie itp.

- Czy na stanowisku tym wymagane jest doświadczenie? Jakiego rodzaju?

- Jakie cechy psychofizyczne (łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności przywódcze, umiejętność pracy w dużym stresie itd.) wymagane są do pracy na tym stanowisku?

- Jaki zakres wiedzy i umiejętności jest wymagany? - Kto będzie naszym bezpośrednim przełożonym?  

4. Przejrzyj swoje CV i list motywacyjny. Pamiętaj, że dokumenty te powinny być odpowiednio dobrane do stanowiska, o które się starasz. Prawdopodobnie rozmowa kwalifikacyjna będzie bazowała na Twoim CV i dotyczyła Twojej historii zawodowej, dlatego też musisz mieć świadomość tego wszystkiego co jest w nim zamieszczone. Przejrzyj swoje CV przed rozmową!  

5. Zastanów się, o co może zapytać Cię pracodawca. Przed rozmową musisz zastanowić się które zagadnienia związane z Twoimi kwalifikacjami czy doświadczeniem mogą zostać poruszone w trakcie rozmowy, które kwestie z życiorysu mogą wymagać wyjaśnienia. Przykładowe pytania które mogą pojawić się w trakcie rozmowy znajdziesz w kolejnym artykule umieszczonym na naszej stronie.  

6. Zbierz dokładne informacje o spotkaniu. Na rozmowę kwalifikacyjną nie możesz się spóźnić. Musisz wcześniej wiedzieć w jakim miejscu ma odbywać się spotkanie, jak dotrzeć do firmy, jak długo będzie ono trwało, jaki będzie miało charakter.  

7. Pamiętaj z kim masz się spotkać! Koniecznie zapamiętaj imię i nazwisko osoby, z którą odbywać będzie się spotkanie. Dowiedz się jakie zajmuje stanowisko, staraj się też nie przekręcić danych tej osoby.  

 

Pierwsze wrażenie

Osoba prowadząca rozmowę ma zwykle niewiele czasu i małą ilość informacji aby podjąć odpowiednią decyzji. Na przebieg spotkania duży wpływ mają pierwsze minuty, które decydują o wrażeniu jakie wywrzemy na rozmówcy. Efekt pierwszego wrażenie związany jest zarówno z naszym wyglądem, zapachem, zachowaniem, ale także z mimiką oraz tonem głosu. Pozytywne pierwsze wrażenie jest kluczowe dla naszego sukcesu, nawet jeśli osoby przeprowadzające rozmowy uczeni są, aby nie brać go pod uwagę. Każdy z nas musi mieć świadomość tego, że zanim wypowiemy pierwsze słowo, już zaczynamy przekazywać o sobie informacje. Sygnały płynące z naszego ciała a nawet sposób podejścia i przywitania świadczą o posiadaniu określonych cech psychologicznych. Rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością sytuacją, w której chcielibyśmy jak najlepiej zapanować nad naszymi emocjami i reakcjami. Oczywiście jest to możliwe, jednak wymaga dobrego przygotowania i pracy nad sobą. Wygląd zewnętrzny Już dawno udowodniono, że ludziom atrakcyjnym fizycznie jesteśmy skłonni przypisywać więcej zalet niż osobom, którym natura poskąpiła urody. Dlatego musimy postarać się aby na rozmowie kwalifikacyjnej wyglądać ładnie i elegancko. Staranny i czysty ubiór niesie ze sobą przekaz, że kandydat poważnie traktuje ofertę pracy i odpowiednio się przygotował do spotkania. Lepiej wybierać ubrania w stonowanych kolorach, mało wyzywające. Nie można zapomnieć również o odpowiedniej fryzurze, zadbanych paznokciach i czystych butach. Na spotkanie należy przyjść odpowiednio wcześniej, aby przed wejściem  doprowadzić do porządku np. rozwiane włosy. Język ciała Sygnały poza słowne to niezwykle istotne narzędzie pozwalające na ocenę kandydata. Zdaniem specjalistów tylko 7% informacji jest przekazywana przez słowa. Natomiast aż 37% wpływu na to co chcemy przekazać ma głos i jego modulacja (intonacja, akcent, szybkość mówienia). Jednak najwięcej informacji bo aż 56% człowiek przekazuje poprzez „mowę ciała” czyli swoje ruchy, gesty, sposób chodzenia. Gesty, sposób poruszania się, siedzenia, patrzenia, potakiwanie, mówią o Twoim stosunku do rozmówcy. Opanowując mowę swojego ciała można wysyłać pozytywne sygnały np.: utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą świadczy o zainteresowaniu i uważnym słuchaniu, potakiwanie głową czy akceptujący uśmiech mówią o zaangażowaniu w rozmowę. Najbardziej ekspresywną częścią ciała jest twarz,  niezliczona ilość min wyrażać może między innymi nasze: zadowolenie, zakłopotanie, lek, wstyd, radość. Pamiętaj o tym wybierając się na rozmowę! Ważny również jest uśmiech oraz naturalna i otwarta  postawa ciała. Nie bądź zgarbiony, skulony, ale nie zachowuj się także zbyt swobodnie. Niedopuszczalne są zachowania typu: przeciąganie się, splatanie rąk za głową czy opieranie nogi na kolanie. Opanuj także przypadkowe ruchy – huśtanie się na krześle, machanie nogą, strzelanie długopisem, czy bębnienie palcami. Nie rozglądaj się po bokach, nie wbijaj wzroku w podłogę staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą bez względu na to, kto mówi. Kontakt wzrokowy jest najważniejszym sposobem pozazmysłowej wymiany informacji. Może trwać od 25% do 100% czasu trwania rozmowy. Gdy sami mówimy, ograniczamy kontakt wzrokowy z odbiorcą, natomiast zwiększa się on znacznie, gdy słuchamy, co mówią inni. Zbyt długi kontakt wzrokowy może się przekształcić w dominację nad drugą osobą, podczas gdy zbyt krótki kontakt może wskazywać na brak pewności siebie lub bezcelowość rozmowy. Obok kontaktu wzrokowego również inne znaki na Twojej twarzy, takie jak: uniesiona brew, drgający podbródek, rozszerzone nozdrza, rumieniec dają się łatwo rozpoznać i zinterpretować.   Sposób mówienia. Poza treścią jaką chcemy przekazać naszemu rozmówcy bardzo ważne jest również to, w jaki sposób to czynimy. Rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością stresującym wydarzeniem, jednak nie możemy dopuścić do tego aby zdenerwowanie wpłynęło na sposób naszego mówienia.  Dlatego też:

- zastanawiaj się nad tym, co mówisz i organizuj treść swoich wypowiedzi,

- na pytania staraj się odpowiadać jasno i na temat,

- unikaj krótkich odpowiedzi – tak lub nie,

- postaraj się wyrażać gramatycznie i bez zbędnych dodatków typu: znaczy, wie pan(i), no nie, tak jakby.

- kontroluj głos, mów wyraźnie, nie jąkaj się.  

Od samego początku staraj się nawiązać komunikację z rozmówcą! Rozmowa kwalifikacyjna to nie egzamin. Dbaj o to, aby komunikaty przepływały w obie strony. Słuchaj uważnie, odbieraj przekazywane sygnały i reaguj na nie. Nie bój się stawiania pytań ani precyzowania własnych oczekiwań.   W trakcie rozmowy Stając oko w oko z przyszłym pracodawcą, pamiętaj, iż masz do czynienia z człowiekiem, który potrafi wiele zrozumieć (np. zdenerwowanie), ale jednocześnie nie zapominaj, że będziesz przez niego oceniany. Dlatego musisz wiedzieć o kilku podstawowych zasadach, które pomogą Ci odpowiednio się zaprezentować.

- Na spotkanie lepiej przyjść 15 minut wcześniej i poczekać, niż pojawić się nawet 2 minuty później.

- Pamiętaj o przywitaniu się . Jeżeli zostałeś zaproszony na rozmowę poczekaj aż rękę poda Ci osoba z którą się spotykasz.

- Staraj się zachować spokój. Kontroluj odznaki, które mogą zdradzić Twoje zdenerwowanie.

- Uważnie słuchaj swojego rozmówcy, odpowiadaj na jego pytania konkretnie, nie próbuj przejmować inicjatywy w prowadzeniu spotkania.

- Nie używaj zawodowego żargonu.

- Nie przechwalaj się.

- Na pierwszym spotkaniu nie pytaj o wynagrodzenie, plany urlopowe, ani o informacje, które mogłeś znaleźć w innych materiałach np. na stronach internetowych.

- Nie wyrażaj się źle poprzednich pracodawcach. Nawet, jeśli twój ostatni szef nie był w porządku, podkreślaj swoje osiągnięcia i zaangażowanie w pracy.

- Postaraj się nie udzielać odpowiedzi zbyt długich i zawierających wiele niepotrzebnych wiadomości.

- Wyłącz telefon komórkowy!  

Po rozmowie kwalifikacyjnej.

Jeśli po rozmowie kwalifikacyjnej nie ma odpowiedzi w określonym czasie, możesz zadzwonić z pytaniem o podjętą decyzję, jednak nie rób tego za wcześnie i zbyt nachalnie. Możesz także wysłać list po spotkaniu, którego celem  będzie podziękowanie za zainteresowanie Twoją kandydaturą.  Wysłanie takiego listu pomoże Ci po raz kolejny zwrócić na siebie uwagę pracodawcy. Podkreśl w nim swoją gotowość pracy w tej właśnie firmy oraz zaznacz korzyści, jakie firma odniesie zatrudniając właśnie Ciebie.

Powodzenia!

Curriculum Vitae (CV) to najczęściej używane określenie życiorysu. Jest to sprawozdanie z Twojego dotychczasowego życia zawodowego. CV jest pierwszą wizytówką i podobnie jak list motywacyjny pozwala czytającemu na wytworzenie pozytywnego obrazu Twojej osoby jako kandydata na dane stanowisko. W dużym stopniu ma także wpływ na decyzję o zaproszeniu Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Musi zawierać istotne dla przyszłego pracodawcy informacje potwierdzone dokumentami, dokładne dane osobowe oraz wiadomości, które sprawią, że Twoja oferta stanie się przekonująca i interesująca. CV ma zachęcić pracodawcę do spotkania, dlatego bardzo ważne jest to aby przedstawić siebie jako osobę kompetentną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, a jednocześnie wyróżniającą się spośród innych kandydatów. Pamiętać przy tym należy aby nie  zafałszowywać swojego wizerunku. Podkreślaj swoje zalety, ale nie kłam. Większość szefów personalnych wie, że kandydaci lubią wyolbrzymiać swoje umiejętności, takie jak np. znajomość języków obcych, dlatego też bardzo często sprawdzają tego typu informacje.Przygotowując CV pamiętaj, że ważne jest nie tylko to co się prezentuje, ale również jak się to robi. Oprócz zawartości merytorycznej zadbaj również o szatę graficzną: krój czcionki, podkreślenie najistotniejszych elementów. Informacje muszą być rzetelne i zwięzłe, a ich forma jasna i czytelna. Dlatego też CV najlepiej pisz w formie punktów. Dokumenty trudny do przeczytania i mało przejrzysty są często po prostu wyrzucane. Standardem jest obecnie przygotowanie CV na komputerze. W przypadku osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym raczej nie powinno być ono dłuższe niż jedna strona. Kandydaci z bogatszym doświadczeniem najlepiej jeśli ograniczą się do dwóch stron.Nie zawsze dobre CV musi odwoływać się do książkowego wzorca. Musi być ono przede wszystkim dostosowane do Twoich potrzeb i tego co chcesz w nim przedstawić. Pisząc CV zastanów się, które fakty z Twojego doświadczenia zawodowego mają największe znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Dokładna analiza własnych umiejętności oraz wnikliwe zapoznanie się z wymaganiami pracodawcy z pewnością ułatwi Ci stworzenie odpowiedniego życiorysu. Jeżeli nie wiesz jak stworzyć oryginalne CV, bądź chcesz uniknąć błędów, możesz oczywiście wykorzystać gotowe wzory. Pamiętaj jednak, żeby koniecznie wzory te urozmaicić i dostosować do swoich potrzeb. Rzeczami o których należy pamiętać przy tworzeniu CV jest dołączenie aktualnego zdjęcia oraz zamieszczenie adnotacji pozwalającej na przetwarzanie danych osobowych. Fotografia, która jest wymagana przez większość pracodawców, powinna znajdować się w górnym prawym rogu, może być doczepiona zszywaczem, bądź w przypadku aplikacji drogą elektroniczną - zeskanowana. Klauzulę wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata umieścić należy na końcu dokumentu.