Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony daje największe prawa pracownikowi. Przy spełnieniu dodatkowych warunków daje gwarancje zatrudnienia podczas 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Trzeba jednak przepracować, co najmniej trzy lata u tego samego pracodawcy, żeby nabyć takie prawo.

 

Zobacz też artykuły:

 

 

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony obie strony umowy, (czyli pracownik i pracodawca), jak sama nazwa wskazuje nie ustalają okresu jej trwania, czyli jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa ta generalnie będzie skuteczna tak długo, dopóki jedna ze stron umowy jej nie wypowie. Jeżeli jedna ze stron umowy - pracodawca lub pracownik - wypowie umowę zawartą na czas nieokreśloną stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Najpierw obowiązuje pewien okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy od stażu pracy u danego pracodawcy

 

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?

 

Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia i jest równy odpowiednio:

  • 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia, co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia, co najmniej 3 lat

[ 08/02/2008 ]
1 | 2