Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę?

Obliczenie końca okresu wypowiedzenia przysparza pracownikom sporo problemów. Wielu pracowników nie jest nawet świadoma, jaki okres wypowiedzenia im przysługuje, a zależy on od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą oraz okresu stażu u tego właśnie pracodawcy. Większość osób jest przede również zdezorientowana, jeśli chodzi o termin, od którego zaczyna się liczyć bieg złożonego wypowiedzenia. W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Przepisy polskiego Kodeksu Pracy jasno określają, że przypadku okresów wypowiedzenia umów o pracę, dozwolone są tyko okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach i w miesiącach, rozumianych jako kalendarzowe.

Kolejną ważna sprawą, o której warto wiedzieć to moment, od kiedy zaczyna się liczyć okres wypowiedzenia. Zależy on również od rodzaju podpisanej umowy oraz długości okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje danemu pracownikowi.

 

Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w miesiącach?

 

Możemy spotkać się z wypowiedzeniem umowy na czas nieokreślony o długości jednego lub trzech miesięcy w zależności od stażu przepracowanego u pracodawcy, z którym zamierzamy rozwiązać współpracę.

Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie stosunku pracy przez którąś ze stron umowy.

Okres wypowiedzenia kończy się, zatem z ostatnim dniem miesiąca. Okres ten trwa zatem pełen miesiąc lub pełne trzy miesiące, gdzie każdy miesiąc rozumiany jest jako kolejny rzeczywisty miesiąc kalendarzowego. Trzeba pamiętać, że występują miesiące 30, 31 oraz 28- 29 dniowe.

Więcej na ten temat w artykule:

 

 

[ 18/02/2008 ]
1 | 2 | 3