Prawidłowe powody wypowiedzenia umowy o pracę

W razie ewentualnego sporu przed sądem pracy tylko prawidłowe podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony może zdecydować o wyniku procesu. Dlatego tak ważne jest zachowanie ostrożności w formułowaniu przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony oraz okoliczności uzasadniających to wypowiedzenie. Uwagę powinny zwrócić obie strony umowy o pracę, zarówno pracodawca jak i pracownik, niezależne od tego, kto tę umową wypowiada.

 

Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule:

 

 

 

Przyczyna podana przez pracodawcę

 

Pracodawca, który zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ma obowiązek wskazać konkretną przyczynę rozwiązania tej umowy.

 

Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia przez pracodawcę ma istotne znaczenie dla pracownika. Pracownik ma możliwość obrony przed postawionymi mu przez pracodawcę zarzutami. Z drugiej strony - sąd pracy ma możliwość sprawdzenia czy dane wypowiedzenie umowy o pracę było zasadne oraz zostało wypowiedziane zgodnie z prawem. W razie wątpliwości pracownik ma możliwość dochodzenia swoich praw od pracodawcy na drodze sądowej, występując do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu pracy.

[ 23/03/2008 ]
1 | 2 | 3 | 4