Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Gwarancja  uregulowania zaległych płatności            ....................., dnia ................ Adresat:..........................................       Szanowni  Państwo,   wiedząc, iż firmie ..............................................................., która jest Państwa dłużnikiem, zostanie udzielona pożyczka, niżej podpisani gwarantujemy bezwarunkowe i natychmiastowe uregulowanie zaległych długów przez tę firmę. Długi obejmują: ......................................................... (wykaz zaległych faktur). Niżej podpisani zobowiązują się do dotrzymania niniejszej gwarancji, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.   Z poważaniem   ................................................................... (podpisy)