Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania       ........................., dnia .............. Adresat.............................     Szanowny Panie,   przekonany jestem, że słyszał Pan o formie indywidualnego finansowania i kredytowania. Obejmuje to nasze usługi , które oferujemy osobom posiadającym ponadprzeciętne dochody i zdolności kredytowe. Dlatego pozwalam sobie na przesłanie Panu kilku podstawowych informacji. Indywidualne kredytowanie pozwala na niezależną kontrolę przy regulowaniu indywidualnych długoterminowych potrzeb. Jeśli Pański dochód roczny wynosi ...............PLN lub więcej i jeśli spełni Pan pozostałe warunki, to istnieje możliwość otrzymania kredytu w wysokości od................... PLN do ....................PLN. Kredytu tego można używać w celu zaspokojenia potrzeb własnych, rodziny oraz przy zakupie sprzętu gospodarstwa domowego. W tym celu wystarczy wypełnić czek na odpowiednią kwotę zawartą w ustalonym przedziale od ................. do ....................... PLN. Forma indywidualnego kredytowania zapewnia następujące udogodnienia: Nie pociąga kosztów przed skorzystaniem z tej formy usługi. Istnieje możliwość wpłaty większej niż minimalna dla zmniejszenia przyszłych obciążeń finansowych. Nie ma żadnych pośrednich kosztów. Nie ma przedpłat. Nie są wymagane wizyty w banku, by każdorazowo uzyskać kredyt. Prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i formularza sprawozdania finansowego. Powyższe informacje traktować będziemy jako poufne i nie pociągające żadnych zobowiązań. Po ich otrzymaniu nasz referent lub ja osobiście skontaktujemy się z Panem.   Z poważaniem, ..................................           (podpis)