Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Szczególną rolę w komunikacji ludzkiej odgrywają informacje zwrotne. Główną zaletą takich informacji jest zwiększenie dokładności przekazu i jego przepływu między nadawcą a odbiorcą. Tak dzieje się najszybciej w komunikacji twarzą w twarz, kiedy to dochodzi do jednoczesnego nadawania, odbierania i nadzorowania przepływu informacji. Ułatwia ona poprawianie, dopowiadane, usuwanie wątpliwości związanych z komunikatem. Ponadto jest natychmiastowa, a tylko taka wpisana w kontekst sytuacyjny jest cenna. Nieco inaczej informacja zwrotna przepływa w sytuacji, kiedy nadawca i odbiorca nie widzą się. Poprawianie czy usuwanie wątpliwości nie może zachodzić automatycznie. Czynnikiem różnicującym jest tu czas i przestrzeń. Niezależnie od sytuacji komunikacyjnej sprzężenie zwrotne występuje zawsze. Jaka powinna być efektywna informacja zwrotna: * motywy nadawcy muszą być czyste, nieprzesycone gniewem ani złością; informacja ta ma pomagać, współbudować a nie niszczyć relacje międzyludzkie * zorientowana na problem a nie na ludzi; powinna dotyczyć zagadnienia, zadania, cechy a nie człowieka, który tą cechę posiada * unikająca generalizowania; powinna dotyczyć określonych sytuacji; powinna być sformułowana prosto * opisywać a nie oceniać; * zawierać uzasadnienie * ma być pomocą w całym procesie komunikacji, zatem nadawca i odbiorca powinni być otwarci na przyjmowanie każdej informacji * spójna; werbalne i niewerbalne znaki nie powinny ze sobą się kłócić * nadawca powinien wyrażać się w 1os. l.p. ?Nie współpracuje mi się z tobą dobrze? * powinna być dobrze usytuowana w czasie, pojawić się krótko po zdarzeniu, którego dotyczy * szczególnie, kiedy jest negatywna powinna być przekazana w sposób przemyślany i dokładny * nie powinna przekształcać się w udzielanie rad