Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich chętnych, którzy pracują na podstawie umowy o pracę i chcą nauczyć się podstaw księgowania lub podnieść swoje kwalifikacje o nowoczesne metody stosowane w działach finansowych. Należy przedłożyc CV, zaświadzcenie o stałym zatrudnieniu a następnie przejść z wynikiem pozytywnym przez postępowanie kwalifikacyjne (m. inn należy przystąpić do testu, którego wynik zdecyduje do której zostaniemy zakwalifikowani grupy - podstawowej czy zawaansowanej). Projekt jest organizowany w oparciu o Dzialanie 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, środków budżetu państwa i organizatora BDB AGOS Sp. z O.O. Szczegółowe informacje pod nr tel 042 6369584, w godz. 14.00-17.00