Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Co motywuje pracodawców? Zarówno czynniki motywujące pracodawców jak i pracowników niekiedy pokrywają się z sobą. Z pewnością szef oraz pracownik jednakowo dążą do samo rozwoju. Chcą także ze swej pracy mieć jak największe korzyści finansowe. Inne presje zewnętrzne determinujące działania kadry kierowniczej nieco różnią się od czynników mobilizujących zatrudnionych. Wynikają one naturalnie ze stanowiska przez nią zajmowanego. Przede wszystkim szefów do efektywnego działania zmuszają obawy o przetrwanie firmy na rynku, jej jak najlepsze prosperowanie, rentowność. Ponadto zabiegają również o władzę, dominację nad współpracownikami oraz o swój prestiż w stosunku do konkurencyjnych firm. Imponuje im także wolność i niezależność działania. Wszystkie te czynniki również powodują poczucie braku czegoś, pragnienie osiągnięcia zamierzonych celów. To poczucie powoduje chęć działania, współzawodnictwa z konkurencją, ulepszania, modernizacji firmy, dopasowania personelu do jej charakteru. Podobne ?narzędzia? wymuszające na szefach firm odpowiednie zachowanie stosuje rynek, współzawodnictwo, wszelkie presje finansowe, odpowiedzialność za firmę, etc.Pracodawco mobilizuj mądrze! Aby sprawdzić się na swym stanowisku, każdy szef powinien mieć jak największe wsparcie pracowników. Powinien, więc zadbać o ich komfort w pracy. Powinien także umieć odpowiednio stymulować bodźcami mobilizującymi personel do działania. Warto by nie nadużywał negatywnych metod pobudzania zatrudnionego. Znacznie lepsze skutki przynosi właściwie opracowany system nagród. Warto także zmienić podejście do wypłacania premii, podwyżek i nie traktować ich jako ciężar lub wydatek, ale jako dobre inwestycje w grono współpracowników. Wyzwolenie prawdziwego potencjału kadry zależy w dużej mierze od osób zarządzających przedsiębiorstwem. Warto, zatem niwelować wszelkie czynniki destruktywne w firmie, wszelkie spory, scysje. Trzeba stale próbować przemieniać je w konstruktywną  atmosferę zaangażowania, chęci działania, kreatywności. Warto budować więź pracownika z miejscem pracy tak, by jego cele osobiste i cele przedsiębiorstwa zazębiały się z sobą. Tak kształtowana polityka firmy pozwoli na jej szybki dynamiczny rozwój i zadowolenie pracowników.