Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Oto pracownicy, których pracodawca nie może zwolnić pracy:   Członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego; Członków zarządu zakładowej organizacji związkowej; Członków komitetu założycielskiego; Członków komisji rewizyjnej; Inwalidów wojennych i wojskowych; Kobiet korzystających z urlopu wychowawczego; Kobiet w ciąży; Kombatanci; Osób objętych ochroną na mocy Ustawy z dnia 13 listopada z 1963 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych; Osób powołanych do czynnej służby wojskowej  Oto pracownicy, których pracodawca nie może zwolnić pracy:   Osób, którym brakuje dwóch lat do osiągnięcia wieku emerytalnego; Posłów RP; Pracowników pełniący z wyboru funkcje w organach organizacji związkowej działającej poza zakładem pracy; Pracowników, będących członkami organizacji samorządów zawodowych; Pracowników, który korzysta z urlopu lub nie ma go w pracy z innej usprawiedliwionej przyczyny (chyba że upłynął już czas objęty ochroną); Radnych; Senatorów RP; Społecznych inspektorów pracy; Żon żołnierzy odbywającego zasadniczą służbę wojskową.