Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Kiedy dochodzi do przekazania obowiązków? Z przekazaniem obowiązków prze pracownika mamy do czynienia, jak już wspomniano we wstępie podczas zaistnienia jednej z trzech poniższych sytuacji.   Awans pracownika   Z awansem wiąże się konieczność przekazania wiedzy współpracownikom, lub następcy, jeżeli ktoś taki został już wyłoniony   Przyjęcie nowego pracownika do pracy   Z przyjęciem do pracy nowego pracownika wiąże się konieczność przeszkolenia do pracy na danym stanowisku, czyli przekazanie wiedzy przez osobę opuszczającą to stanowisko lub innej, posiadającej tą wiedzę.   Zwolnienie z pracy   Pracownik opuszczający stanowisko pracy jest zobowiązany do przekazania wiedzy innej osobie w trakcie okresu wypowiedzenia   Ten ostatni przypadek zdarza się stosunkowo często i na jego przykładzie omówiony zostanie proces przekazania wiedzy.   Oczywiście każdy według własnego uznania podchodzi do przekazania wiedzy i umiejętności w obliczu zwolnienia jednak ogólnie przyjęty kanon i kultura osobista oraz egoistyczna troska o własną przyszłość zawodową (pamiętajmy, że nie wiemy jak bardzo rozczarowany szef będzie utrudniać nam zdobycie nowej pracy ? np. w czasie rozmowy telefonicznej nowej firmy z byłym szefem na temat danego pracownika!!!). Skrupulatnie przekazana wiedza i umiejętności pozostawiają po pracowniku dobre wspomnienie i ogólny szacunek.   Proces przekazywania wiedzy   Proces przekazywania wiedzy składa się z kilku etapów.   Przekazanie umiejętności i wiedzy ? polegający na podzielenie się ze współpracownikami umiejętnościami z zakresu wykonywanych na danym stanowisku czynności. Idealnym momentem do tego może okazać się wspólne spotkanie z dotychczasowymi klientami, gdyż wtedy nowa osoba ma możliwość bezpośredniego zapoznania się z obowiązkami, a Ty masz możliwość przedstawienia sobie obu stron.   Bardzo ważnym elementem przekazywania wiedzy jest oddanie dokumentacji w ręce nowej osoby. Powinna ona zawierać takie dane jak: umowy, listy klientów, plany, druki, faktury, wyniki. Każdy dokument powinien zostać skomentowany w procesie przekazywania. W każdym innym przypadku nowa osoba potencjalnie może się w nich pogubić;  Osoba opuszczająca firmę powinna umożliwić wgląd do danych na komputerze. Oczywiście, jeżeli komputer zawiera jakieś dane osobiste należy je wykasować.   Ważne jest sprawdzenie zadań, jakie były zaplanowane w strategii na najbliższy czas. Nowa osoba musi zapoznać się z wyzwaniami, jakie je czekają w niedalekiej przyszłości.   Warto również zapoznać osobę przejmującą wiedzę wykonanymi w ostatnim czasie zadaniami.   Bardzo ważne jest skuteczne przekazanie umiejętności związanych ze skutecznym pozyskiwaniem nowych kontrahentów, jeżeli stanowisko tego wymaga. Specyfika pracy wiąże się z pewnymi metodami i ?sztuczkami? w zdobywaniu klientów.   Warto na zakończenie zapoznać nową osobę z kryteriami oceny pracy na danym stanowisku. Dobrze jest zapoznać się z metodami oceny dla każdej czynności ? ustalić jakie czynniki mają wpływ na to czy zadanie zostanie wykonane dobrze czy źle. Na koniec należy określić listę priorytetów oraz częstotliwość wykonywanych zadań.