Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Wymiar urlopu a ilość dni wolnego   Należy na wstępiezaznaczyć, że wymiar urlopu to nie to samo, co ilość dni wolnego. Wprawdzie przez długie lata wymiar urlopu był utożsamiany z ilością dni odpoczynku, jednak od 01.01.2004 nowelizacja ustawy rozróżnia te dwa pojęcia opisując je jako::   Wymiar urlopu przysługujący danemu pracownikowi; Ilość dni wolnego jakie pracownik otrzyma w zamian za przysługujący mu wymiar urlopu.   Zazwyczaj te powyższe wartości były takie same, więc nie było potrzeby ich identyfikowania. Wszyscy określali to mianem urlopu. Według nowelizacji ustawy pracownik może mieć inny wymiar urlopu i inną ilość przyznanych dni wolnych. Ale spokojnie! Sprawa jest prosta, jeśli pracownik pracuje na 1 zmianę 8 godzin dziennie. Dopiero w przpadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy jest większy lub mniejszy od 8 godzin konieczne są dodatkowe wyliczenia.