Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Rynek pracy zalewa coraz więcej absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe i nie mogą znaleźć pracy. Powoduje to narastanie konkurencji wśród osób poszukujących pracy, pracodawcy mogą przebierać wśród kandydatów, a jednak często się zdarza, iż znalezienie właściwej osoby jest bardzo trudne. Powody takiej sytuacji to między innymi: zbyt duża liczba studentów, a potem absolwentów, powierzchowność zdobytej wiedzy, słaba znajomość języków obcych. Duży wzrost liczby osób studiujących spowodowany jest powstawaniem coraz to nowych szkół i uczelni kształcących na kierunkach, do nauczania których wystarczy sala oraz tablica z kredą. Są to tak zwane ?tanie kierunki?, np. marketing, zarządzanie. Uczelnie uruchomiły również wiele nowych kierunków, które nie odzwierciedlają sytuacji panującej na rynku pracy. Studenci kształcą się na specjalistów, dla których nie ma pracy, bowiem rynek pracy jest już nimi przepełniony. W związku z tym spora część z nich nie znajduje zatrudnienia w zawodzie, po czym zmuszona jest do przekwalifikowania się. Problemem jest również fakt, iż wielu studentów kończy swoją edukację na poziomie licencjata, najczęściej w szkołach prywatnych, które przed swoimi przyszłymi studentami podczas przyjęć stawiają jedynie wymagania finansowe. Podobnie jest ze studentami zaocznymi, którzy realizują bardzo okrojony program zajęć, przez co ich wiedza jest w znacznym stopniu okrojona i powierzchowna. Bardzo często zdobywana przez uczących się wiedza ma charakter czysto teoretyczny. Studenci zarówno dzienni, wieczorowi jak i zaoczni, uczęszczają przede wszystkim na wykłady, mają mało ćwiczeń praktycznych i seminariów. Później w pracy nie potrafią wykorzystać przyswojonych informacji, działają schematycznie, czekają na pomoc i wskazanie sposobu rozwiązania problemu. A tymczasem pracodawcy oczekują od nich kreatywności, przedsiębiorczości i dużej samodzielności w działaniu. Trudna sytuacja na rynku pracy dla absolwentów wynika także z błędnych decyzji o wyborze kierunku studiów. Wielu młodych ludzi decyduje się na dany kierunek nauczania ze względu na modę, czy rodzinną tradycję, nie biorąc pod uwagę zapotrzebowania pracodawców. Uczą się rzeczy, które ich nie interesują i potem nie są dobrymi pracownikami.W Anglii młody człowiek zanim podejmie decyzję o wyborze kierunku studiów poddawany jest szeregowi testów, współpracuje z psychologami i doradcami zawodowymi, którzy mają pomóc w zaplanowaniu najbliższej przyszłości.   Z kolei pracodawcy oczekują od przyszłych pracowników zaangażowania w pracę i sprawnego działania. Chcą zatrudniać osoby ze znajomością języków obcych, często wystarczy średni poziom znajomości, które są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty. Pracodawcy szukają specjalistów, którzy ukończyli konkretną specjalizację i wiedzą co chcą robić i co osiągnąć. Jednym słowem, znają się na swojej pracy. Obecnie prognozuje się, iż na rynku pracy będzie wzrastało zapotrzebowanie na specjalistów z następujących dziedzin: przetwórstwa przemysłowego, łączności, gospodarki wodnej, budownictwa, nauk technicznych, fizycznych i matematycznych, również dla humanistów będzie powstawać coraz więcej miejsc pracy.