Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Na szwedzkich uniwersytetach zagraniczni studenci mają do wyboru ponad 200 programów kształcenia w języku angielskim, od prawa poczynając na inżynierii kończąc. FORMALNOŚCI Rekrutacja Język Konto w banku STYPENDIUM Program Socrates/ Erasmus PROGRAM NAUKI Sesja egzaminacyjna PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Praca studencka Opieka medyczna Przykładowe ceny w Niemczech PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Niemczech Ciekawe linki Ambasady i konsulaty  FORMALNOŚCI Podstawowym wymogiem, podczas ubiegania się o możliwość studiowania w Szwecji jest zdana matura, jeżeli chce się zaczynać studia od początku, bądź skorzystanie z programów wymiany. Wszystkie świadectwa ukończenia szkół, czy kursów dodatkowych, muszą być przetłumaczone na język szwedzki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Większość formalności przed wyjazdem do Szwecji można załatwić jeszcze w Polsce. Pierwszym krokiem powinno być znalezienie interesującego kierunku studiów, a także wybór języka nauczania. Ważne informacje Wiele z potrzebnych informacji, np. adresy uczelni, wykaz kierunków, które nauczane są w języku angielskim, a także porady odnośnie życia codziennego w Szwecji, można znaleźć na stronie internetowej: www.studyinsweden.se, a także na stronach PLOTEUSA (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space), http://europa.eu.int/ploteus, gdzie zamieszczonych jest wiele informacji odnośnie systemów studiowania w krajach europejskich. Pozwolenie na pobyt Mieszkańcy Unii mają prawo przebywać w Szwecji przez trzy miesiące bez posiadania pozwolenia na pobyt, w przypadku dłuższego pobytu należy uzyskać takie pozwolenie, również studenci muszą się o nie postarać, jeżeli chcą studiować więcej niż 3 miesiące.Zezwolenia na pobyt wydają urzędy ds. migracji - Migrationsverke, www.migrationsverket.se.Do uzyskania zezwolenia na pobyt niezbędny jest paszport, list ze szwedzkiej uczelni potwierdzający, że dana osoba jest studentem, a także sposób finansowania swoje pobytu w Szwecji. Student musi wykazać, że ma wystarczające do utrzymania się środki finansowe na cały pobyt, może to być potwierdzenie pobierania stypendium, wyciąg z konta bankowego, bądź list od rodziców, czy firmy o comiesięcznym przesyłaniu niezbędnej do utrzymania się kwoty. Rekrutacja W szwedzkich szkołach wyższych nie ma organu administracyjnego, który zajmuje się rekrutacją studentów zza granicy. Studenci najczęściej przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Język Student, który chce studiować w Szwecji niekoniecznie musi znać język szwedzki. W tym kraju prawie wszyscy znają język angielski, jego bardzo dobra znajomość w dużej mierze ułatwi studiowanie, czy poszukiwanie pracy dorywczej. Szwecja jest jednym z krajów, gdzie możliwa jest nauka w dwóch językach - szwedzkim i angielskim. Wiele kursów i przedmiotów ma wykładowców doskonale znających język angielski. Studenci mogą wybierać język wykładowy, jednakże ubiegając się o przyznanie miejsca na uczelni student musi wykazać się praktyczną znajomością języka angielskiego. Należy ten fakt udokumentować posiadanymi certyfikatami, np.: Zdany egzamin TOEFL z języka angielskiego zdany na 500 - 550 punktów lub Zdany egzamin IELTS - punktacja od 5,0 Zdany egzamin TISUS w przypadku osób, które chcę studiować po szwedzku. STYPENDIUM Instytut Szwedzki co roku przydziela 150 stypendiów dla zagranicznych studentów uczących się na studiach dziennych. Niestety większość tych stypendiów przyznawana jest studentom spoza UE, zatem szanse Polaków na otrzymanie wsparcia, po przystąpieniu do UE, zmalały. Podczas przydzielania wsparcia finansowego duże znaczenie ma ciekawe umotywowanie chęci studiowania w Szwecji. Dodatkowe informacje odnośnie przydzielanie stypendiów przez Instytut Szwedzki można znaleźć na stronie internetowej: www.si.se. Program Socrates/ Erasmus Studenci z Polski mają możliwość skorzystania z programu wymiany studentów Sokrates - Erazmus. Ubiegać się o wyjazd w ramach programu może prawie każdy student, który w odpowiednich terminach złoży formularz aplikacyjny. Jego podstawą jest uzasadnienie wyboru uczelni, do której chce się wyjechać, a także średnia ocen ze studiów, nie zawsze musi być ona bardzo wysoka. Nawet student ze średnią w okolicach, czy poniżej 4,0 ma szansę na wyjazd, jeżeli na danym kierunku nie będzie innych chętnych, z lepszymi ocenami. W zasadzie każda uczelnia, a nawet kierunek mają inne wymagania odnośnie kryteriów przydzielania miejsc w programie dla studentów. SYSTEM NAUKI W Szwecji rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, wiosenny, który trwa od połowy stycznia do początku czerwca i jesienny - rozpoczynający się w połowie sierpnia, a kończący w połowie stycznia. Dokumenty aplikacyjne należy odpowiednio wcześniej przysłać na uczelnię, jeżeli student chce rozpocząć naukę od semestru jesiennego, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia, a do 15 października przesyła się zgłoszenia na semestr wiosenny. Szwedzki system nauczania w szkołach wyższych różni się zdecydowanie od Polskiego. Podczas jednego semestru nie przerabia się dużej ilości różnych przedmiotów, w trakcie semestru studenci przez klika tygodni przerabiają jeden przedmiot i dopiero po jego zaliczeniu rozpoczynają naukę następnego. W Szwecji, inaczej niż w Polsce, przeważającą formą nauki są seminaria, ćwiczenia, dyskusje, a nie wykłady. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Bardzo duże znaczenie ma tam samodzielna i systematyczna praca, studenci dostają duże partie materiału do samodzielnego przygotowania w domu, z którego są potem rozliczani.   PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia w Szwecji Studia w Szwecji są w większości bezpłatne i subsydiowane przez państwo, niestety samo życie w tym kraju jest dość drogie. Studenci nie płacą za studia, ale każdy musi zapisać się do organizacji studenckiej - studenkar, gdzie wymagana jest opłata semestralnej składki członkowskiej w wysokości ok. 141 - 188 zł (300 - 400 koron szwedzkich). Mieszkanie Koszty związane z wynajęciem mieszkania są dość wysokie, zwłaszcza w Sztokholmie, gdzie osiągają one najwyższe ceny. W mniejszych miasteczkach studenci mogą znaleźć coś tańszego, jednakże wtedy muszą liczyć się z koniecznością codziennego dojeżdżania na uczelnię. Średnio koszt wynajęcia mieszkania waha się w granicach 2 - 3 tysięcy koron miesięcznie, ok. 940 - 1410 zł. Nawet skorzystanie z oferty akademików, jest jak dla studenta sporym wydatkiem, miesięczny koszt pokoju to ok. 3 tysięcy koron. Praca studencka Obcokrajowcy studiujący w Szwecji mogą podejmować pracę, jest to dość często spotykana praktyka ze względu na wysokie koszty utrzymania i wysokie ceny. Podczas szukania pracy przydatna okazuje się minimalna chociaż znajomość języka szwedzkiego. W barach, czy restauracjach znacznie chętniej zatrudniane są osoby znające podstawy języka szwedzkiego, niż te z bardzo dobrą nawet znajomością angielskiego. Opieka medyczna Opieka medyczna w Szwecji jest płatna, dlatego przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku nagłych zachorowań należy zgłosić się do szpitala, nie spotyka się bowiem w tym kraju prywatnych gabinetów lekarskich. W Szwecji w każdym większym mieście można znaleźć pogotowie stomatologiczne, jednak korzystanie z usług dentystycznych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Na teren Szwecji możliwy jest wwóz leków na własny użytek, ale trzeba posiadać zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków i ich dawkach. Przykładowe ceny w Szwecji Jadąc na studia do Szwecji, student musi liczyć się z wysokim kosztami utrzymania. Szczególnie, jak na polską kieszeń, drogim miastem jest Sztokholm. Wydatki, nawet przy skromnym życiu, znacznie przewyższają możliwości przeciętnego studenta.W ciągu miesiąca student musi przeznaczyć na życie około 4600 szwedzkich koron - ok. 2200 złotych. Sposobem na wprowadzenie oszczędności może być kupienie starego roweru, który w Szwecji jest bardzo popularnym środkiem komunikacji. Rezygnując z komunikacji miejskiej można oszczędzić około 600 koron miesięcznie. Średnio w miesiącu należy liczyć się z następującymi wydatkami (ceny w przybliżeniu w szwedzkich koronach): zakwaterowanie ok. 2100;wyżywienie ok. 2400;opieka medyczna, ubezpieczenie ok. 250;składki studenckie ok. 60 - 70;rozrywka 450;przejazdy 500 - 600. Zakupy w Szwecji najlepiej jest robić w supermarketach, bo tam jest najtaniej. PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Szwecji KTH, Królewska Wyższa Szkoła Technologii (Politechnika), Sztokholm (www.kth.se)Instytut Karolinska (www.info.ki.se)Uniwersytet w Sztokholmie (www.su.se)Uniwersytet w Uppsali (www.uu.se)Uniwersytet w Goeteborgu (www.gu.se)Uniwersytet w Umea (www.dh.umu.se) Najpopularniejsze kierunki studiów PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze kierunki studiów w Szwecji W Szwecji bardzo dużym powodzeniem cieszą się kierunki związane z ochroną środowiska i ekologią, a także te dotyczące projektowania i aranżacji wnętrz. Popularne kierunki: Inżynieria środowiska i infrastruktur nienaruszających równowagi ekologicznej - Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure Planowanie przestrzeni - Spatial PlanningEkologia - Master's Programme in EcologySztuka i technologia - Art and TechnologyDesign - Advanced Programme in DesignZaawansowany design produktów - Masters programme in Advanced Product Design - Biotechnologia i technologia żywienia - Master's Programme in Bio- and Food Technology