Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
FORMALNOŚCI Pozwolenie na pobyt Język REKRUTACJA Egzaminy na studia Zaliczenia PROGRAM NAUKI Sektory szkolnictwa wyższego Uniwersytety w Danii Kolegia w Danii Rok akademicki STYPENDIUM Stypendia naukowe PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Praca studencka Ubezpieczenie zdrowotne Koszty utrzymania Przykładowe ceny w Danii PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Danii Ciekawe linki Ambasady i konsulaty  FORMALNOŚCI   Pozwolenie na pobyt   Pobyt w Danii powyżej trzech miesięcy wymaga uzyskania pozwolenia na pobyt. Procedura prowadząca do uzyskania pozwolenia na pobyt jest dość długa, bowiem na trzy miesiące przed planowanym wyjazdem należy złożyć w duńskiej ambasadzie w Polsce bądź w najbliższym konsulacie Danii komplet niezbędnych dokumentów, tj.:   2 wnioski wizowe, wypełnione w języku angielskim lub duńskim; aktualny paszport; 2 zdjęcia; zaświadczenie o przyjęciu na studia; zaświadczenie o posiadaniu wystarczającej na utrzymanie się w Danii sumy (50 tysięcy -duńskich koron na rok pobytu) bądź zaświadczenie o przyznaniu z uczelni stypendium pokrywającego koszty utrzymania i pobytu.   Uzyskanie pozwolenia na pobyt wiąże się z wniesieniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 420 zł. Decyzja wydawana jest przez Duński Urząd Imigracyjny i czeka się na nią około 2 miesięcy.   Język   Dania jest krajem otwartym na współpracę z zagranicą i chętnie przyjmuje u siebie studentów z innych państw. Dzięki temu, aby studiować w Danii nie trzeba koniecznie znać języka duńskiego, wiele wykładów i kursów prowadzonych jest po angielsku. Dodatkowo zagraniczni studenci uczęszczają na intensywne kursy języka duńskiego. Studenci obcokrajowcy mogą kształcić się na duńskich uczelniach maksymalnie tylko przez rok.  REKRUTACJA   Egzaminy na studia   W Danii raczej nie przeprowadza się egzaminów na studia, w zasadzie kandydaci mają swobodny dostęp do nauki. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia jest zdanie egzaminu kończącego szkołę średnią, obcokrajowcy muszą posiadać odpowiednik duńskiego świadectwa maturalnego oraz udokumentować swoją znajomość języka angielskiego bądź duńskiego. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji mogą przed ubieganiem się o przyjęcie na wyższą uczelnię uczęszczać na kursu przygotowawcze - Hf-courses. Tylko niektóre uczelnie wyższe, zwłaszcza techniczne i ekonomiczne, przeprowadzają egzaminy wstępne dla kandydatów. O limitach przyjęć na studia w większości decydują uczelnie, jedynie w przypadku medycyny i stomatologii Ministerstwo Edukacji ustala ile osób może ubiegać się o przyjęcie na te kierunki. Podobnie jest w przypadku kolegiów kształcących nauczycieli, tutaj o liczbie przyjęć decyduje podaż miejsc szkoleniowych i popyt na absolwentów tego kierunku.   Zaliczenia   Studenci na duńskich uczelniach zazwyczaj nie zdają w trakcie semestru żadnych testów. Jedynie na laboratoriach czy ćwiczeniach sprawdzane może być poprawne wykonanie ćwiczenia. Pod koniec semestru studenci w zależności od kursu zdają egzamin, bądź oddają raport z przebiegu swojej pracy, który ma formę pisemną o zawartości przeciętnie od 15 do 30 stron. Egzaminy na duńskich uczelniach nie należą do łatwych, nie ma też mowy o ściąganiu i odpisywaniu. Na egzamin warto iść bardzo dobrze przygotowanym, wtedy nie ma problemów z zaliczeniem. Na duńskich uczelniach obowiązuje 13-stopniowa skala ocen (0-5 "słabo", 6 satysfakcjonująco", 7-9 "dobrze", 10-13 "doskonale").  PROGRAM NAUKI   Sektory szkolnictwa wyższego   Szkoły wyższe w Danii podzielone są na dwa sektory:   Sektor uniwersytecki, na który składa się 19 szkół wyższych:   5 uniwersytetów, szkoły biznesowe, szkoły politechniczne, szkoły medyczne, szkoły farmaceutyczne, szkoły artystyczne szkoły inżynierskie.   pozauniwersytecki, do którego zalicza się ponad 175 kolegiów przygotowujących do pracy w danym zawodzie.   Szkoły wyższe w Danii podzielone są na uniwersytety i kolegia.    Uniwersytety w Danii   Na duńskich uniwersytetach obowiązuje trójpoziomowa struktura studiów składająca się z następujących etapów: 3 letniego na poziomie stopnia bachelor, następnie 2 letniego etapu magisterskiego oraz 3 letniego etapu doktorskiego, który kończy się publiczną obroną pracy. Przeważająca część studentów kończy edukację na poziomie magisterskim, tylko niewielka liczba sięga po doktorat.   Kolegia w Danii   Kolegia w Danii oferują studia nieakademickie o bardziej zawodowym charakterze niż uniwersytety. Cykl kształcenia podzielony jest tam na krótki - trwający 1 - 3 lat oraz średni - 3 - 4 lata. W Danii bardzo popularne są również letnie kursy uniwersyteckie trwające od 3 do 6 tygodni. Cena takiego kursu to około 3 tysięcy złotych.   Rok akademicki   Duński rok akademicki jest podzielony na dwa semestry: zimowy, trwający od września do grudnia i letni, trwający od stycznia/lutego do czerwca/lipca. Przed rozpoczęciem semestru dla obcokrajowców organizowane są spotkania informacyjne, na których studenci otrzymują legitymacje.   STYPENDIUM   Stypendia naukowe   O przyznanie stypendium naukowego polscy studenci mogą starać się w Centrum Informacji i Doradztwa ds. Studiów Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej - Cirius (www.CiriusOnline.de ), które działa przy duńskim Ministerstwie Oświaty. Centrum to przydziela studentom oraz wykładowcom pobyty studyjne w Danii oraz koordynuje programy edukacyjne w UE. Największe szanse na udział w stypendiach naukowych i programach wymiany studentów - Sokrates/ Erazmus, mają studenci kierunków humanistycznych, a zwłaszcza filologii duńskiej, czy skandynawistyki. Dodatkowo studenci tych kierunków mogą ubiegać się o udział w letnich kursach językowych, które trwają od 2 do 4 tygodni. Informacje odnośnie programów wymiany studenckiej i stypendiów można uzyskać także na stronach Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - www.buwiwm.edu.pl.   PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia Większość uczelni duńskich jest finansowana przez państwo, dzięki czemu nie ma opłat za studia. Cudzoziemcy muszą wykazać się zabezpieczeniem finansowym, muszą mieć zdeponowane na koncie w banku około 30 tysięcy złotych.   Mieszkanie   Studiując w Danii można mieszkać w akademikach lub wynajmować kwaterę. Akademiki są zazwyczaj sytuowane blisko uczelni i są niedrogie, za miesiąc trzeba zapłacić ok. 1400 duńskich koron. Są one bardzo nowoczesne i dobrze wyposażone, studenci mieszkają zazwyczaj w jedno lub dwuosobowych pokojach. Niestety chętnych na miejsce w akademiku jest bardzo dużo i o przydział trzeba starać się ze sporym wyprzedzeniem. Wynajmowanie prywatnych kwater w Danii nie jest bardzo drogie, za miesiąc płaci się około 1000 - 2500 koron. Dodatkowo przy wynajęciu płaci się kaucję w wysokości miesięcznego czynszu, która najczęściej jest zwracana, oczywiście pod warunkiem że mieszkańcy nie zniszczą mieszkania.   Praca na studiach   Obcokrajowcy studiujący na duńskich uczelniach mogą pracować tylko w niepełnym wymiarze, czyli przez 15 godzin w tygodniu. Dodatkowo chęć podjęcia pracy musu być zdeklarowana we wniosku o pozwolenie na pobyt. Studenci, które chcą pracować na pełen etat muszą wystąpić o wydanie im pozwolenia na pracę. Duńczycy, ze względu na aktywne działania związków zawodowych, niechętnie zatrudniają obcokrajowców. Największe szanse na znalezienie zatrudnienia po studiach mają absolwenci szkół medycznych, lekarze i pielęgniarki.  PRAKTYCZNE PORADY   Ubezpieczenie zdrowotne   W Danii każdy zarejestrowany mieszkaniec ma prawo do darmowego ubezpieczenia zdrowotnego, jednakże obcokrajowcom przyznawane jest ono po sześciu tygodniach od dnia zarejestrowania.Jadąc zatem do tego kraju na studia, warto wykupić ubezpieczenie na czas podróży i pierwsze sześć tygodni pobytu oraz ubezpieczenie dentystyczne, bowiem koszty leczenia stomatologicznego są zwracane tylko w 15%.    PRAKTYCZNE PORADY   Koszty utrzymania   Dania należy do drogich krajów, koszty utrzymania się tam są znacznie wyższe niż w Polsce. Średnio miesięcznie na życie w stolicy trzeba przeznaczyć od 2800 do 3600 zł (4800 - 6300 duńskich koron), wliczają się w to koszty komunikacji miejskiej (ok. 350 koron), jedzenie (ok. 1500 - 2000 koron), pomoce naukowe (ok. 2500 koron na rok), zakwaterowanie (1800 - 2800 koron) oraz średnie kieszonkowe (ok. 1000 koron).   Przykładowe ceny   Przykładowe ceny w Kopenhadze: bilet do kina - 40 zł, wizyta u fryzjera - ok. 120 zł, chleb -  ok. 8 - 9 zł, kilogram pomidorów - 7 zł, litr mleka - 3 zł.    CIEKAWE LINKI I ADRESY   Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Danii   Uniwersytet w Kopenhadze - www. ku.dk Królewska Akademia Weterynaryjno - Rolnicza w Kopenhadze - www. kvl.dk Technical University of Denmark w Lyngby - www. dtu.k IT University of Copenhagen - www. itu.dk - tu wykładana jest wyłącznie informatyka Uniwersytet Południowej Danii - www. sdu.dk University of Aahus - www. au.dk Aalborg University - www. aau.dk