Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  Objawy stresu można podzielić na   Krótkotrwałe; Długotrwałe.   Objawy krótkotrwałe sa nieszkodliwe, ponieważ stres działający na krótką metę nie powoduje poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. .Jednak osoby prowadzące tryb życia; w przewlekłym stresie są narażone na poważne konsekwencje zdrowotne. W poniższym artykule omówione zostaną szczegółowo objawy stresu występującego w krótkim okresie czasu.   Jeżeli chcesz dowiedziec się więcej na temat długotrwałych, groźnych dla nas objawów stresu, czytaj poniższy artykuł:   Objawy stresu w długim okresie czasu    Objawy stresu występującego krótkim okresie   Poprzedzone są uwolnieniem adrenaliny z nadnerczy, będące wynikiem zytuacji stanowiącej zagrożenie. Obejmują one m.in.:   Suchość ust, Zwężenie źrenić,; Zimna skóra; Zimne kończyny- dłonie i stopy; Odczucie pobudzenia; Przyspieszone bicie serca; Przyspieszenie oddechu; Potrzeba oddania moczu; Centralizacja krążenia; Wzrost aktywności gruczołów potowych; Zwiększone napięcie mięśni.   Tak wygląda obraz reakcji stresowej i tak zwanej gotowości do ?walki?.   Objawy obniżenia efektywności wykonywanych czynności   Przejawów tego stanu jest wiele, oto niektóre z nich:   Zaburzenia koncetracji uwagi; Zaburzenia pamięcie; Trudności w wykonywaniu czynności precyzyjnych; Trudności w podjęciu decyzji;    Utrata satysfakcji z wykonywanej pracy;   Jeżeli pracownik traci chęć i zapał do pracy, nie czuje satysfakcji i celu jego pracy. Takie zachowanie jest często spowodowane wynikiem działania przewlekłego działania stresu na organizm. Składają się na to następujące objawy   Negatywizm; Pesymizm; Zawężenie uwagi; Zmniejszenie pewności siebie; Generowanie negatywnych myśli; Zmniejszenie lub utrata satysfakcji z pracy; Postrzeganie sytuacji jako zagrożenia nie wyzwania; Obniżenie zdolności radzenia sobie z trudnościami.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
  W niniejszym artykule przedstawiamy, zatem te symptomy reakcji organizmu na stres, które powinny nas zaniepokoić. Trzeba pamiętać, że pojedyncze objawy rzadko, kiedy są obrazem stresu patologicznego. Jeżeli natomiast stwierdzi się u siebie kilka z niżej wymienionych objawów oznacza to, że pora na relaks i ewentualną terapię. Charakterystyczne jest to, że im dłużej pozostajemy pod działaniem stresu, tym mniejszą mamy zdolność rozpoznawania go, więc warto szybko reagować.   Objawy stresu działającego w długim okresie   Są one wynikiem długotrwałego i przewlekłego uwalniania adrenaliny. Jej wpływ na organizm ludzki w okresie stresu i zagrożenia jest mobilizujący i aktywizujący. W przypadku ciągłego działania dochodzi do licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu i jednocześnie zmniejsza reakcję organizmu w chwili zagrożenia.   Bóle głowy; Wysypka skórna; Zaburzenia apetytu; Zaburzenia trawienia; Problemy z potencją; Uczuciem zmęczenia; Wyziębienie organizmu i uczucie chłodu.  Objawy zaburzenia zachowań emocjonalnych   Przewlekle działający na nasz organizm stres powoduje nie tylko zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu ale również zaburzenia charakterologiczne i emocjonalne. Konsekwencją mogą być następujące stany emocjonalne: Lęk; Niepokój; Nerwice; Frustracja; Ospałość; Kłopoty ze snem; Rozdrażnienie; Sięganie po leki; Trudności ze spaniem;  Złe samopoczucie; Tak zwana gonitwa myśli; Uczucie przygnębienia i depresja.    Zaburzenia zachowań przez narastającym stresie   Zaburzenia zachowań, czyli zupełnie nienaturalne zachowania objawiają się przede wszystkim:   Agresją; Krytycyzmem; Kłopotami z pamięcią; Irytacja i podenerwowania; Wrogie nastawienie do otoczenia; Brakiem troski o własny wygląd; Obniżeniem zdolności empatycznych; Głośnym i szybkim sposobem mówienia; Niezdolnością do koncentracji i podejmowania decyzji.   Pojedynczo pojawiające się wyżej wymienione objawy mogą być spowodowane nie tylko lekkim stresem, ale także chorobą, tremą czy innymi czynnikami   Jeżeli chcesz dowiedziec się więcej na temat krótkotrwałych symptomów stresu, czytaj poniższy artykuł:   Objawy stresu w krótkim okresie czasu
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przede wszystkim należy je podzielić na bóle o charakterze pierwotnym i wtórnym. Bóle głowy pierwotne dzielą się na: 1. Naczyniowe bóle głowy o charakterze migrenowym 2. Bóle głowy Hortona 3. Bóle głowy napięciowe 4. Nerwobóle czaszkowe 5. ?Nietypowe bóle głowy? Bóle głowy wtórne to: 1. Bóle głowy spowodowane czynnikami wewnątrzczaszkowymi 2. Bóle głowy uwarunkowane zmianami zewnątrzczaszkowymi 3. Bóle głowy w przebiegu chorób o charakterze pozaczaszkowym Bóle głowy naczyniowe Bóle o charakterze migrenowym występują u około 5% całej populacji. Nie ma tu żadnej zależności od wieku, czynników socjalnych, ekonomicznych czy intelektualnych. Z reguły są ograniczone do czaszki mogą obejmować swym zasięgiem szyję i twarz. Napad migreny trwa od kilku godzin do kilku dni. Po takim ?napadzie? pacjent czuje się jak ?nowo narodzony?. Bóle głowy typu migrenowego jest bólem pulsującym i maleje po ucisku powierzchniowych tętnic lub, gdy przyjmie się alkaloidy sporyszu(ergotaminę).Wyróżnia się typy migreny: klasyczną, albo wzrokowa,pospolitą,okoporaźną,twarzoporaźną,skojarzoną,przedsercową i brzuszną, podstawną, przedsionkową, psychiczną, migrenę bez bólu głowy. Bóle głowy histaminowe(Hortona) Napady bólu w tym rodzaju bólu głowy pojawiają się nagle. Rzadko poprzedza je zwiastun w postaci: drętwienia czy pocenia twarzy, może to być również zatkanie nosa. Ból trwa 5-30 minut, rzadko kilka godzin, koniec bólu jest raptowny. Bóle te występują w nocy, regularnie w pewnych odstępach czasu przez okres kilku dni lub kilku tygodni(określa się ja bóle klastrowe).Podanie ergotaminy może przynieść ulgę. Wystąpienie takiego napadu może natomiast być sprowokowane: etanolem, azotynami, środkami rozszerzającymi naczynia krwionośne. Bóle głowy napięciowe. Są to nienapadowe bóle głowy, powstałe przy współudziale naczyń. W bólu tym nie występuje aura charakterystyczna dla bólów naczyniowych, nie występują typowe bóle ,wymioty i nudności, jakie towarzyszą migranie. Bóle napięciowe są z reguły spowodowane przewlekłą niewydolnością układu serotoninergicznego. Mają charakter jednorazowego bólu głowy podobnego do tego, jaki pojawia się po nieprzespanej nocy i nie ma większego znaczenia klinicznego. Rozpoznanie jest trudne. Nerwobóle czaszkowe. Nerwobóle te to bóle występujące w obszarze unerwienia jednego nerwu lub jego gałązek. Pierwotnym nerwobólom mogą towarzyszyć objawy przeczulicy, zaburzenia wegetatywne, odruchowe skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych. Napad bólu może wystąpić w czasie podrażnienia określonych sfer bólorodnych w czasie mycia, golenia, żucie, połykania, lub może wystąpić samoistnie. Nerwoból nerwu V występuje u osób w wieku po 40 roku życia.W badaniu stwierdza się tkliwość punktów ujścia gałązek tego nerwu. Można wymienić tu jeszcze występujący nerwoból nerwu: IX, VII, X, nerwobóle okolicy potylicznej. W nerwobólu okolicy potylicznej ulgę przynosi podanie ergotaminy i znieczulenie prokainą. ?Nietypowe bóle głowy? Nietypowe bóle głowy to bóle o etiologii nie tylko naczyniowej. Podobnie jak bóle migrenowe występują w zależności od stanów emocjonalnych i stresów. Wykazują one podobieństwo do typowych nerwobólów. Do bóli tych zalicza się: 1. Nerwoból zwoju klinowo-podniebiennego Sludera 2. Nerwoból kanału skrzydłowego Vidiana 3. Nietypowy nerwobóla twarzy 4. Karotydynię 5. Autonomiczny ból twarzy Leczenie na przykładzie bóli głowy Sludera to znieczulenie nasiękowe zwoju klinowo-podniebiennego kokainą lub prokainą, po tym w ciągu około 1-3 minut ból powinien ustąpić. Bóle głowy spowodowane czynnikami wewnątrzczaszkowymi Wśród przyczyn bólu głowy spowodowanych patologią struktur wewnątrzczaszkowych należy wymienić:zmiany naczyniowe, zmiany zapalne, zmiany ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, guzy mózgu. W tej grupie bólów głowy zalicza się również bóle głowy u chorych na padaczkę lub stwardnienie rozsiane. Bóle głowy objawowe spowodowane zmianami struktur zewnątrzczaszkowych. Przyczyny tych bóli to: stany zapalne, złamania kości czaszki, nowotwory pierwotne i(lub) przerzutowe. Bóle głowy w przebiegu chorób pozaczaszkowych Do tej grupy bóli głowy zalicza się bóle o etiologii naczyniowej. Są to bóle: 1. Pochodzenia gorączkowego 2. Toksycznego 3. Metabolicznego i endokrynnego 4. Krążeniowego 5. W przebiegu nadciśnienia lub niedociśnienia 6. Chorób ogólnoustrojowych, powodujące wtórne niedokrwienie mózgu 7. Spowodowane działaniem czynników środowiska 8. Spowodowane innymi czynnikami Leczenie we wszystkich tych trzech grupach polega na leczeniu podstawowej przyczyny.