Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Osoba zajmująca się rekrutacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon ma zadanie uzyskać więcej informacji na temat:


- danych na temat kandydata zawartych w liście motywacyjnym i CV;
- kwalifikacji kandydata pod katem danego stanowiska;
- motywacji i gotowości do rekrutacji oraz do przyszłej pracy;
 
Kiedy stosowana jest rozmowa kwalifikacyjna przez telefon?
 
Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez telefon jest wykorzystywana na wstępnym etapie selekcji kandydatów. Najczęściej po tę metodę sięgają działy personalne w większych firmach zatrudniających dużą ilością pracowników. Rozmowa kwalifikacyjna telefoniczna prowadzona jest w przypadkach niższych rangą stanowisk, niezmiernie rzadko można spotkać taką metodę wstępnej selekcji podczas rekrutacji na wyższe stanowiska. Oczywiście na dalszych etapach rekrutacji konieczny jest bezpośredni kontakt z kandydatem, jeżeli tylko spełnia on wymogi określone podczas wstępnej selekcji prowadzonej drogą telefoniczną.
Czas trwania rozmowy telefonicznej
 
Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez telefon najczęściej kończy się po 20 - 30 minutach. Wszystko zależy od polityki danej firmy i charakteru stanowiska, na jakie aplikujemy. W przypadku wyższych stanowisk i mniejszych firm rozmowa może być dłuższa. Jednak rozmowa taka nie powinna przekraczać godziny zegarowej.
 
W jaki sposób przygotować do takiej rozmowy?
 
Jeżeli raz decydujemy się na wysłanie swojej aplikacji (o jednej lub kilku firm jednocześnie) musimy w każdej chwili by gotowym na rozmowę z potencjalnym pracodawcą. W zawartych w CV i liście motywacyjnym danych należy podać numer telefonu, pod którym jest się stale uchwytnym. Dość często zdarza się, że jeżeli kandydat nie odbiera telefonu osoba rekrutująca nie zadzwoni już ponownie.
Najczęściej kontaktu należy się spodziewać od godzin porannych do późnego popołudnia. Rzadko, kiedy rozmowa kwalifikacyjna przez telefon odbywa się po godzinie 16
Warto przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, bez względu na jej formę, zebrać informacje na temat danej firmy.
Jeżeli spodziewamy się takiej rozmowy, możemy się przygotować czekając. Warto zadbać o spokojne i ciche miejsce. Należy mieć przygotowana kartkę papieru, na której będziemy notować informację, długopis, ogłoszenie danej firmy oraz własne dokumenty aplikacyjne. Dość prozaiczną a niejednokrotnie bardzo istotna informacja jest zadbanie o właściwy stopień naładowania baterii w przypadku telefonów mobilnych.
Co zrobić, jeżeli nie można rozmawiać w danej chwili?
 
Może zdarzyć się, że telefon zadzwoni w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie przeprowadzić spokojnej i swobodnej rozmowy. W takiej sytuacji należy po odebraniu telefonu i upewnieniu się, że rozmawiamy z osobą z danej firmy zajmującą się rekrutacją wyjaśnić, że w chwili obecnej nie możemy swobodnie przejść etapu kwalifikacji telefonicznej i spytać czy i ewentualnie, kiedy możemy oddzwonić..
Należy zanotować imię i nazwisko oraz numer telefonu danej osoby. Przed rozłączeniem się należy podziękować za telefon i powtórzyć numer oraz termin, w którym zobowiązaliśmy się oddzwonić. Najczęściej w takiej sytuacji udaje się ustalić dogodny dla obu stron termin kolejnej wizyty i to osoba rekrutująca zobowiązuje się oddzwonić.
 
Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon?
 
Głównymi zasadami prowadzenia uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej przez telefon są:
 


rzeczowość;
uprzejmość;
konkretne odpowiedzi( bez odbiegania od tematu);
swoboda wypowiedzi;
odpowiedni język i dobór słów;
 
Cel rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon
 
W ciągu pierwszych kilku minut rozmowy możemy uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania. Czy rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona w języku polskim czy obcym. Jaki jest cel rozmowy: weryfikacja czy wstępna selekcja?
W początkowej fazie rozmowy mamy jeszcze pewna swobodę i czas żeby znaleźć i położyć przed sobą CV list motywacyjny (koniecznie wysłany na dane ogłoszenie) oraz najlepiej ogłoszenie, na które nasze dokumenty zostały wysłane.
 
Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon
 
Kończąc rozmowę należy podziękować za miłą i merytoryczna konwersację, za zainteresowanie naszą aplikacją, dopytując kiedy można się spodziewać ewentualnej odpowiedzi.
 
Nie wolno lekceważyć rozmowy telefonicznej!
 
Pomimo braku bezpośredniego kontaktu z osoba kwalifikującą nie wolną lekceważyć tej formy weryfikacji. Wynik rozmowy telefonicznej może, bowiem zadecydować czy zostaniemy zaproszeni na kolejne etapy kwalifikacji.