Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Mimo ograniczeń w dostępie do swojego rynku pracy Grecy dość chętnie zatrudniają Polaków, najczęściej w charakterze pracowników sezonowych. Ilość miejsc pracy dla cudzoziemców ustalana jest na podstawie sprawozdania OAED.FORMALNOŚCI Zgodnie z greckim prawem pracy - wjazd obcokrajowca do Grecji w celu zatrudnienia na zasadach pracy zależnej u konkretnego pracodawcy i przy konkretnym rodzaju zatrudnienia jest dozwolony jedynie wtedy, gdy pracownik otrzyma pozwolenie na pracę od greckiego wojewody. Zgoda na podjęcie pracy musi być też wydana przez Greckie Biuro Odnajdywania Pracy Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej - OAED. Organizacja ta sporządza w ostatnim kwartale każdego roku sprawozdanie, w którym określa zapotrzebowanie na pracowników oraz wolne miejsca pracy w Grecji. W sprawozdaniu tym wyróżnione są także specjalności i okręgi, w których mogą być zatrudnieni obcokrajowcy. Podczas sporządzania sprawozdania OAED bierze się pod uwagę m.in. sytuację na rynku pracy, oferty pracy greckich i obcych pracodawców. Na podstawie tego zestawienia, decyzją ministra pracy i ubezpieczeń społecznych, spraw wewnętrznych, administracji publicznej i decentralizacji oraz spraw zagranicznych, określana jest maksymalna liczba pozwoleń na pracę, które wydawane są corocznie obcokrajowcom m.in. ze względu na narodowość, województwo, rodzaj i okres zatrudnienia. Decyzja ta jest przekazywana greckim władzom konsularnym, biurom pośrednictwa pracy znajdującym się poza granicami kraju oraz wojewódzkim urzędom pracy. Pozwolenie na pracę Tylko pracodawca może wystąpić z wnioskiem do miejscowego urzędu pracy o wydanie pozwolenie na zatrudnienie. Jeżeli miejsca na Greckim rynku pracy nie są zajęte przez miejscowych pracowników, wówczas (po akceptacji OAED) mogą być wykorzystane przez cudzoziemców np. pracowników z Polski. Tylko w takich wypadkach pracodawca może złożyć podanie do wojewody o wydanie dla wskazanego przez niego pracownika pozwolenia na pracę. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku zostaje on przesyłany do konsulatu w Warszawie, gdzie musi odebrać go zainteresowana osoba. Pozwolenie na pracę wydawane jest na okres do jednego roku i może być przedłużone każdorazowo na okres następnych 12 miesięcy. Niezbędnym warunkiem przedłużenia go jest istnienie umowy o pracę oraz dopełnienie obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych ze strony obcokrajowca. Polak, który chce przedłużyć pozwolenie na pracę, musi jeszcze przed upływem terminu jego ważności złożyć podanie w tej sprawie do wojewody wraz z odpowiednimi dokumentami. Pozwolenie na wjazd Aby wjechać do Grecji w charakterze pracownika należy również uzyskać pozwolenie na wjazd. W tym celu trzeba zebrać i przedstawić greckim władzom konsularnym następujące dokumenty: * paszport lub inny dokument podróżniczy (dowód osobisty) oraz zaświadczenie o niekaralności w kraju pochodzenia, * pozwolenie na pracę. Pozwolenie na pobyt Natomiast po przyjeździe do Grecji w ciągu 8 dni trzeba zgłosić się do urzędu ds. cudzoziemców lub komisariatu policji w celu złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt. Aby uzyskać ten dokument potrzebne będą: - umowa o pracę, - pozwolenie na zatrudnienie, - potwierdzenie ubezpieczenia, - oświadczenie o adresie zamieszkania, - zaświadczenie zdrowia, które jest wydawane przez miejscowe rządowe szpitale, centra zdrowia, zakłady lecznicze i przychodnie IKA, stwierdzające, że obcokrajowiec nie jest chory na chorobę, która zgodnie z międzynarodowymi danymi i danymi WHO może stanowić zagrożenie zdrowia publicznego. KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Kto ma szansę na pracę w Grecji? Mimo ograniczeń w dostępie do swojego rynku pracy Grecy dość chętnie zatrudniają Polaków, najczęściej w charakterze pracowników sezonowych. Szczególnie poszukiwani są: kucharze, kelnerzy, sprzątaczki, pokojówki, marynarze, osoby do zbioru owoców. Szansę na pracę mają też architekci i inżynierowie budowlani. Nie brakuje też ofert pracy przy zbiorze winogron i cytrusów. Niestety wynagrodzenie osób zatrudnionych przy zbiorze owoców jest niższe niż np. w Niemczech, stosunkowo dobrze płatna jest praca w turystyce, wysokość napiwków nie odbiega od zachodnioeuropejskich. WARUNKI PRACY Godziny pracy Godziny pracy w Grecji, w dużej mierze, uwzględniają panujący tam klimat. Większość sklepów i zakładów otwierana jest około godziny 8 - 9, a w południe, czyli kiedy temperatury są najwyższe, rozpoczyna się przerwa i trwa aż do późnego popołudnia. Podczas przerwy większość firm, instytucji czy sklepów jest pozamykana.Przedsiębiorstwa prywatne pracują na ogół od 9 - 18. Godziny pracy w tym kraju zmieniają się bardzo często, przerwy są wydłużane bądź skracane, w zależności od tego jakie panują temperatury. Dlatego też w urzędach i instytucjach publicznych najlepiej załatwiać sprawy w godzinach od 8 do 13. Wynagrodzenie W Grecji obowiązują jedne z najwyższych dopłaty do godzin nadliczbowych, przyznawane są one ustawowo, ich wysokość wynosi do plus 150%. Wynagrodzenia podstawowe wypłacane pracownikom nie mogą być niższe od stawek płac określanych w Narodowych Generalnych Układach Zbiorowych Pracy, rozporządzeniach ministerialnych oraz orzeczeniach arbitrażowych.Wynagrodzenie za pracę składa się zazwyczaj w wynagrodzenia podstawowego plus różnego rodzaju dodatków. Wysokość dodatków ustalana jest procentowo od podstawowego wynagrodzenia. W 2002 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia w Grecji wynosiła 473 euro, jest ono ustalane przez partnerów socjalnych. Niestety w Grecji jest bardzo duże zróżnicowanie stawek wynagrodzeń w zależności od płci. Kobiety zarabiają około 68% średniego wynagrodzenia mężczyznyUrlopy Urlopy Pracownik uzyskuje prawo do płatnego urlopu, po przepracowaniu u jednego pracodawcy nieprzerwanie jednego roku. Długość płatnego urlopu wynosi 20 dni i wzrasta corocznie o 1 dzień przez następne dwa lata. W momencie przepracowania w sumie 12 lat lub 10 lat u jednego pracodawcy, pracownik ma prawo do 25 dni urlopu rocznie. Łącznie pracownikowi przysługuje 37 dni urlopu w ciągu roku (25 dni urlopu ustawowego i 12 dni świątecznych).Dodatkowo pracownikom przysługują urlopy okolicznościowe, przyznawane w związku z istotnymi dla pracownika wydarzeniami, i tak na przykład: za zawarcie związku małżeńskiego - 5 dni dodatkowego urlopu, przy narodzinach dziecka - 2 dni, możliwe są różnież urlopy przyznawane w celu kontroli postępów dzieci w nauce - 4 dni robocze w każdym roku szkolnym na dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub średniej. Ubezpieczenie emerytalne Grecja jest krajem, gdzie obowiązują dwa rodzaje ubezpieczeń emerytalnych, zapewniają one świadczenia podstawowe oraz dodatkowe. Większość pracowników najemnych należy do podstawowego systemu. Składki emerytalne płacą zarówno pracodawca, jak i pracownik. Wysokość składki dla osób, które przystąpiły do ubezpieczenia przed 31 grudnia 1992 roku, wynosi 20% rocznego wynagrodzenia, z czego pracodawca opłaca 13,33%. Natomiast osoby, które przystąpiły do funduszy emerytalnych po 1 stycznia 1993 roku, mają dodatkowo opłacane od państwa 10%. W systemach dodatkowych, dotyczących pracowników najemnych, składka opłacana jest po połowie przez pracownika i pracodawcę, cała jej suma wynosi 6%. Podatek Podatek dochodowy od firm: - stawki od 35% do 40% PRZYDATNE ADRESY: http://www.greece.pl - Ambasada Grecji w Polsce, ul. Górnośląska 35, Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,www.ads-in-greece.com/aig/ - Strona z ogłoszeniami, można tu także zamieścić swoją ofertęwww.falirakimirror.gr - Oferty pracy z całej Grecji, dużo ofert z ośrodków turystycznych www.poland-embassy.gr - Ambasada Polski w Grecji, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. - Greckie Biuro Odnajdywania Pracy Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej Ambasady: Ambasada RP 22 Chrysanthemon Str. Paleo Psychico, 152-54 ATHENS, GREECE. tel.: (0-0301 ) 677-82-60/1, fax: (0-0301 ) 671-83-94;e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydział Konsularny:tel.: (0-0301) 677-57-40/1, 677-88-14;fax: (0-0301) 677-88-12